Art IX | Ordonanță de urgență 17/2009

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 17/2009 privind desființarea Cancelariei Primului-Ministru și stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. IX. -

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, deciziile primului-ministru se contrasemnează de conducătorul Secretariatului General al Guvernului.

(2) Secretariatul General al Guvernului asigură, la nivelul aparatului de lucru al Guvernului, organizarea sistemului pentru protecția informațiilor clasificate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 353/2002 pentru aprobarea Normelor privind protecția informațiilor clasificate ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în România, cu modificările ulterioare.

(3) Gestionarea și întreținerea sistemului informatic al instituțiilor și structurilor care funcționează în sediul Guvernului, precum și al altor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului se asigură de Secretariatul General al Guvernului.

(4) Atribuțiile referitoare la asigurarea legăturii Guvernului cu autoritățile administrației publice centrale cu privire la situațiile de urgență și evenimentele deosebite care trebuie cunoscute la nivel guvernamental se asigură de Secretariatul General al Guvernului.

(5) Atribuțiile referitoare la monitorizarea, evaluarea și derularea proiectelor și programelor cu finanțare internațională sau cu finanțare de la bugetul de stat se preiau și se exercită de Secretariatul General al Guvernului. Modificări (1)

(6) Secretariatul General al Guvernului asigură activitățile referitoare la relațiile internaționale, înalți reprezentanți și protocol.

(7) Pentru asigurarea și coordonarea producerii integrate și unitare a mesajului public guvernamental și coordonarea răspândirii informațiilor publice prin toate mijloacele de comunicare, în cadrul Secretariatului General al Guvernului funcționează Departamentul de comunicare și al purtătorului de cuvânt al Guvernului, condus de un secretar de stat, numit, respectiv eliberat din funcție prin decizie a primului-ministru.

(8) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin decizie a primului-ministru se aprobă structura organizatorică și numărul de posturi ale fiecărei structuri din aparatul de lucru al Guvernului.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 17/2009 privind desființarea Cancelariei Primului-Ministru și stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 17/2009:
Art 21 "
Art II
Art 2 "
Art III
Art 1 "
Art IV
Art V
Art VI
Art VII
Art VIII
Art IX
Art X
Art XI
;
se încarcă...