Art II | Ordonanță de urgență 17/2009

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 17/2009 privind desființarea Cancelariei Primului-Ministru și stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. II. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (1), literele a) și b) vor avea următorul cuprins:

"

a) aparatul propriu de lucru al primului-ministru, structură fără personalitate juridică, în subordinea directă a primului-ministru, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru își desfășoară activitatea unul sau mai mulți secretari de stat și consilieri de stat, numiți, respectiv eliberați din funcție prin decizie a primului-ministru;

b) Secretariatul General al Guvernului, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea primului-ministru, condusă de un secretar general cu rang de ministru, ajutat de un secretar general adjunct cu rang de secretar de stat, precum și, după caz, de unul sau mai mulți secretari de stat, numiți, respectiv eliberați din funcție prin decizie a primului-ministru; secretarul general al Guvernului este ordonatorul principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului;".

2. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Normele privind funcționarea aparatului propriu de lucru al primului-ministru și a aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului, inclusiv atribuțiile acestora, se stabilesc prin decizie a primului-ministru; normele privind funcționarea aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului, inclusiv atribuțiile acestuia, se stabilesc la propunerea viceprim-ministrului."

3. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) Primul-ministru, printr-un consilier de stat, coordonează activitatea următoarelor entități:

a) Agenția Națională pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului; președintele agenției are calitatea de ordonator principal de credite;

b) Inspectoratul de Stat în Construcții, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată integral din venituri proprii; inspectorul general de stat are calitate asimilată celei de ordonator principal de credite bugetare în ceea ce privește actele de gestiune;

c) Agenția Română pentru Investiții Străine, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;

d) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, instituție de specialitate a administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată integral din venituri proprii;

e) Agenția de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială, instituție publică autonomă, cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii;

f) Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțat de la bugetul de stat; președintele oficiului are calitatea de ordonator principal de credite;

g) Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată integral din venituri proprii;

h) Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;

i) Agenția Națională Anti-Doping, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;

j) Agenția pentru Strategii Guvernamentale, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;

k) Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului."

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 17/2009 privind desființarea Cancelariei Primului-Ministru și stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 17/2009:
Art I
Art 20 "
Art 21 "
Art II
Art 2 "
Art III
Art 1 "
Art IV
Art V
Art VI
Art VII
Art VIII
Art IX
Art X
;
se încarcă...