Art I | Ordonanță de urgență 17/2009

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 17/2009 privind desființarea Cancelariei Primului-Ministru și stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. I. -

Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 15, litera c) va avea următorul cuprins:

"

c) personalul din cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru;".

2. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

"

Art. 20. -

Aparatul de lucru al Guvernului este alcătuit din aparatul propriu de lucru al primului-ministru, Secretariatul General al Guvernului, departamente și alte asemenea structuri organizatorice cu atribuții specifice stabilite prin hotărâre a Guvernului."

3. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

"

Art. 21. -

(1) Aparatul propriu de lucru al primului-ministru este alcătuit din:

a) cabinetul primului-ministru;

b) corpul secretarilor de stat și consilierilor de stat ai primului-ministru;

c) registratura primului-ministru.

(2) Atribuțiile aparatului propriu de lucru al primului-ministru se stabilesc prin decizie a primului-ministru.

(3) Personalului prevăzut la alin. (1) nu i se aplică prevederile legii privind Statutul funcționarului public."

4. La articolul 22, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"

(4) Guvernul aprobă proiectul bugetului propriu, care se include în bugetul de stat. Secretarul general al Guvernului este ordonatorul principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului. Secretariatul General al Guvernului are drept de inițiativă legislativă pe domeniile aflate sub incidența atribuțiilor sale și ale autorităților și instituțiilor publice aflate în subordinea sa ori a Guvernului."

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 17/2009 privind desființarea Cancelariei Primului-Ministru și stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 17/2009:
Art I
Art 20 "
Art 21 "
Art II
Art 2 "
Art III
Art 1 "
Art IV
Art V
Art VI
Art VII
;
se încarcă...