Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 557/2009 pentru prorogarea termenului de 1 aprilie 2009, stabilit pentru administrarea contribuabililor mijlocii și a marilor contribuabili

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 martie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se prorogă termenul de 1 aprilie 2009, stabilit prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.846/2008 pentru actualizarea listelor contribuabililor mijlocii administrați conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 266/2007 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii la administrațiile finanțelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732 din 29 octombrie 2008, și prorogat ulterior prin dispozițiile art. 1 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 11/2008 privind prorogarea termenului de 1 ianuarie 2009, stabilit pentru administrarea contribuabililor mijlocii și a marilor contribuabili, până la data de 1 iulie 2009.

Art. 2. -

Se prorogă termenul de 1 aprilie 2009, stabilit prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.847/2008 pentru actualizarea listei contribuabililor mijlocii administrați conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.074/2006 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii la Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 13 octombrie 2008, și prorogat ulterior prin dispozițiile art. 2 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 11/2008 privind prorogarea termenului de 1 ianuarie 2009, stabilit pentru administrarea contribuabililor mijlocii și a marilor contribuabili, până la data de 1 iulie 2009.

Art. 3. -

Se prorogă termenul de 1 aprilie 2009, stabilit prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.848/2008 pentru actualizarea listei marilor contribuabili administrați conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 14 octombrie 2008, și prorogat ulterior prin dispozițiile art. 3 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 11/2008 privind prorogarea termenului de 1 ianuarie 2009, stabilit pentru administrarea contribuabililor mijlocii și a marilor contribuabili, până la data de 1 iulie 2009.

Art. 4. -

Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de planificare strategică și monitorizare a realizării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cât și organele fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 20 martie 2009.

Nr. 557.

;
se încarcă...