Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 540/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 martie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței

Ministerul Finanțelor Publice

Ministerul Administrației și Internelor

Nr. 163/540/23

În temeiul art. 35 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, al art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței, cu modificările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și al art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale și locuinței, ministrul finanțelor publice și viceprim-ministrul, ministrul administrației și internelor emit următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 în 12 martie 2009, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul dezvoltării p. Ministrul finanțelor publice, p. Viceprim-ministru,
regionale și locuinței, Gheorghe Gherghina, ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga secretar de stat Cristian Făiniși,
secretar de stat

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009
privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe

;
se încarcă...