Ministerul Mediului

Ordinul nr. 89/2009 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind modalitățile de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 90 din 16 februarie 2009.

În vigoare de la 16 februarie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3.500 din 6 februarie 2009 al Administrației Fondului pentru Mediu,

în baza art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului,

ministrul mediului emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Instrucțiunile privind modalitățile de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Administrația Fondului pentru Mediu va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului,
Nicolae Nemirschi

București, 10 februarie 2009.

Nr. 89.

ANEXĂ

INSTRUCȚIUNI
privind modalitățile de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național
Modificări (3), Referințe (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...