Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale

Ordinul nr. 14/2009 privind Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecție a speciilor de floră și de faună sălbatice

Modificări (...), Referințe (4)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 martie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 203/14

Ministerul Mediului

Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale

În baza prevederilor art. 38 alin. (22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului,

în temeiul art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale,

ministrul mediului și ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale emit următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecție a speciilor de floră și faună sălbatice, conform prevederilor art. 38 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Controlul aplicării derogării se exercită de către personalul împuternicit din cadrul structurilor proprii ale autorității publice centrale pentru protecția mediului, autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și structurilor de administrare/custozilor ariei naturale protejate, în limitele de competență.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.369/2007 privind Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecție a speciilor de floră și faună sălbatică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 11 septembrie 2007, se abrogă.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului, Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Nicolae Nemirschi Ilie Sârbu

ANEXĂ

PROCEDURA
de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecție a
speciilor de floră și faună sălbatice

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...