Institutul Național de Statistică - INS

Metodologia cercetării statistice privind cheltuielile turistice ale nerezidenților cazați în structurile de cazare turistică colective din 24.02.2009

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 martie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

1. Cadrul general

1.1. Obiectivele cercetării statistice

Obiectivele cercetării statistice privind cheltuielile turistice ale nerezidenților cazați în structurile de cazare turistică colective sunt următoarele:

culegerea de date trimestriale privind cheltuielile turistice ale nerezidenților cazați în structurile de cazare turistică colective din România, acestea reprezentând informații absolut necesare pentru realizarea contului-satelit de turism, precum și pentru întocmirea balanței de plăți;
valorificarea rezultatelor cercetării statistice prin publicații în acest domeniu.

1.2. Cadrul legal

Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 152/2009 pentru stabilirea Metodologiei cercetării statistice privind cheltuielile turistice ale nerezidenților cazați în structurile de cazare turistică colective

1.3. Concepte și definiții

Turismul cuprinde activitățile desfășurate de persoane în cursul călătoriilor și șederilor lor în afara mediului lor obișnuit - reședinței obișnuite - pentru o perioadă neîntreruptă care să nu depășească un an, în scopuri de odihnă, pentru afaceri, vizitarea prietenilor și a rudelor, tratament medical, în scopuri religioase ori în scopul realizării unor pelerinaje.

Formele de turism:

a) turismul intern - rezidenții unei țări date care călătoresc numai în interiorul acestei țări;

b) turismul receptor - nerezidenții care călătoresc în țara dată;

c) turismul emitor - rezidenții unei țări date care călătoresc în alte țări.

Cele 3 forme de bază ale turismului enunțate anterior pot fi asociate și se obțin următoarele categorii de turism:

- turismul interior, care regrupează turismul intern și turismul receptor;

- turismul național, care reprezintă turismul intern și turismul emitor;

- turismul internațional, care reprezintă turismul receptor și turismul emitor.

Pentru scopuri ale statisticilor de turism și în acord cu modalitățile de bază ale turismului, vizitatorii pot fi clasificați astfel:

a) vizitatori internaționali:

- turiști;

- excursioniști - vizitatori de o zi;

b) vizitatori interni:

- turiști;

- excursioniști - vizitatori de o zi;

Termenul vizitator internațional desemnează orice persoană care se deplasează într-o țară, alta decât cea în care aceasta își are rezidența obișnuită, pentru o perioadă mai mică de 12 luni și al cărei motiv principal al vizitei este altul decât acela de a exercita o activitate remunerată în țara vizitată.

Vizitatorii internaționali includ:

- turiștii, care reprezintă vizitatorii care petrec cel puțin o noapte într-o structură turistică de găzduire colectivă sau privată în țara vizitată;

- excursioniștii - vizitatorii de o zi, care reprezintă vizitatorii care nu petrec cel puțin o noapte într-o structură turistică de găzduire colectivă sau privată în țara vizitată.

Termenul vizitator intern desemnează orice persoană care se deplasează, pentru o perioadă mai mică de 12 luni, într-un loc situat în țara sa de reședință, altul decât acela care corespunde mediului obișnuit al său și al cărei motiv principal al vizitei este altul decât acela de a exercita o activitate remunerată în locul vizitat.

În scopuri statistice, sintagma vizitator intern de o zi - excursionist intern desemnează un vizitator intern care nu petrece cel puțin o noapte într-o structură turistică colectivă sau privată în locul vizitat.

Pentru scopuri statistice privind turismul internațional, o persoană este rezidentă într-o țară, dacă:

a) persoana a locuit în țara respectivă cea mai mare parte a anului scurs - 12 luni; sau

b) persoana a locuit în acea țară o perioadă de timp mai mică de 12 luni, dar are intenția să se reîntoarcă în cele 12 luni care urmează pentru a trăi acolo.

Țara de rezidență

O persoană este considerată rezidentă într-o țară dacă acea persoană a locuit în acea țară cea mai mare parte din ultimele 12 luni sau o perioadă mai scurtă și intenționează să locuiască în continuare în această țară în următoarele 12 luni.

Din punct de vedere turistic, toate persoanele care se deplasează în altă țară și intenționează să rămână acolo mai mult de un an sunt imediat asimilate celorlalți rezidenți din țara respectivă. Cetățenii având domiciliu în străinătate care se întorc pentru o vizită temporară în țara ai cărei cetățeni sunt se includ în categoria vizitatorilor nerezidenți. Cetățenia este indicată în pașaportul persoanei respective sau în alte documente de identificare, în timp ce țara de rezidență trebuie stabilită prin interviu sau dedusă, de exemplu, din adresa persoanei în cauză.

Prin structură de cazare turistică se înțelege orice construcție sau amenajare care furnizează în mod permanent ori sezonier serviciul de cazare și alte servicii specifice pentru turiști.

Structura de cazare turistică colectivă este acea structură care pune la dispoziția călătorilor camere sau spații, iar numărul de locuri pe care îl furnizează trebuie să fie mai mare decât un minimum specificat pentru grupuri de persoane mai numeroase decât o simplă familie; toate locurile structurii de primire trebuie să dispună de o administrație comercială comună, chiar dacă este o unitate nonprofit, cu scop nelucrativ.

2. Descrierea cercetării statistice

2.1. Sfera de cuprindere

Sfera de cuprindere a anchetei o constituie nerezidenții cazați în structurile de cazare turistică colective, cuprinse într-un eșantion reprezentativ la nivel de țară.

2.2. Clasificări și nomenclatoare utilizate

Pentru realizarea cercetării statistice privind cheltuielile turistice ale nerezidenților cazați în structurile de cazare turistică colective se utilizează următoarele clasificări și nomenclatoare:

- Clasificarea structurilor de primire turistică pe tipuri de structuri, stabilită de Ministerul Turismului;

- Nomenclatorul structurilor de cazare turistică colectivă, cuprinse în eșantionul cercetării statistice;

- Nomenclatorul de țări;

- Nomenclatorul de valute și cel al cursurilor valutare aferente perioadei în care se face culegerea datelor pe teren;

- Nomenclatorul SIRUTA pentru localități și județe;

- codurile fiscale ale structurilor de cazare turistică.

2.3. Principalele variabile studiate și chestionarul cercetării statistice

Variabila studiată o reprezintă cheltuielile turistice efectuate de nerezidenți pentru sejurul petrecut în România.

Cheltuielile totale efectuate în timpul călătoriilor reprezintă totalul cheltuielilor de consum efectuate pe durata călătoriei și a șederii în România. Acestea cuprind:

- plăți către agențiile de turism;

- cazare plus masă, acolo unde este inclusă în prețul cazării;

- alimente și băuturi în restaurante, cafenele, baruri etc., inclusiv comerțul cu amănuntul;

- transport: costul călătoriei dus-întors în cadrul transportului public rutier, feroviar și maritim;

- utilizarea vehiculelor - costul benzinei sau al motorinei utilizate în timpul călătoriei, taxe de parcare, altele, de exemplu, închirierea vehiculelor;

- activități recreative, culturale și sportive: excursii cu ghid, activități sportive - închirierea de echipamente; activități culturale - taxe de intrare; divertisment și alte moduri de recreere - taxe de intrare;

- cumpărături: cheltuieli făcute anterior călătoriei pentru cumpărarea de articole utilizate în timpul deplasării;

- cumpărarea de articole pentru a fi consumate în timpul șederii la destinația călătoriei inclusiv alimente și băuturi; cumpărări de articole pentru a fi folosite după călătoria turistică - alimente și băuturi, cadouri și suveniruri etc.;

- alte cheltuieli: cheltuieli pentru congrese sau reuniuni - taxe de participare, programe și materiale, cărți, reviste legate de congres; asigurări; convorbiri telefonice; altele: taxe poștale, prelucrarea filmelor foto, comision de schimb valutar etc.

Din cheltuielile turistice se exclud: cumpărarea în scopuri comerciale, adică pentru revânzare, și cumpărăturile făcute în numele patronului, investițiile de capital sau tranzacțiile, cum ar fi achiziționarea de pământ, case, proprietăți, opere de artă și alte achiziții importante, chiar dacă acestea vor fi folosite în viitor în scopuri turistice; bani cash dați rudelor sau prietenilor în timpul unei călătorii și care nu reprezintă plata pentru bunuri sau servicii turistice, precum și donațiile făcute instituțiilor.

Chestionarul cercetării statistice

Chestionarul cercetării statistice este destinat completării de către nerezidenții cazați într-un eșantion reprezentativ de structuri de cazare turistică colective.

Chestionarul este structurat în două părți:

I. Un chestionar redus - o pagină, cuprinzând datele de identificare ale structurii de cazare turistică unde se desfășoară ancheta, care va fi completat astfel:

A. date de identificare a structurii de cazare turistică - de către direcțiile regionale de statistică/direcțiile județene de statistică (DRS/DJS), pentru următoarele date de identificare:

- persoana juridică de care aparține structura de cazare turistică - denumirea și codul unic de înregistrare;

- structura de cazare turistică - denumirea, codul de identificare statistică, tipul structurii de cazare turistică, localitatea și județul.

B. date care se completează de către structura de cazare turistică:

- numărul total de nerezidenți cazați în trimestrul de referință;

- numărul total de nerezidenți care au completat chestionarul în trimestrul de referință.

La începutul chestionarului se precizează trimestrul și anul pentru care se efectuează cercetarea statistică.

II. Un chestionar detaliat, care se va completa de către nerezidenții cazați în structura de cazare turistică și care cuprinde următoarele:

La începutul chestionarului se precizează un cod de identificare statistică și numărul de chestionar, precum și data completării chestionarului. Apoi urmează întrebările adresate nerezidenților:

1. Data completării chestionarului - se vor preciza ziua, luna, anul.

2. Ați mai răspuns la un interviu similar la o altă structură de cazare turistică referitoare la acest sejur petrecut de dumneavoastră în Româniaș

În cazul în care nerezidentul completează căsuța DA, interviul este terminat.

În situația în care completează căsuța NU, se trece la întrebările următoare.

3. Care este țara dumneavoastră de domiciliuș

Se va nominaliza țara de domiciliu, iar codificarea se va face de către direcțiile regionale de statistică/direcțiile județene de statistică, conform codurilor prevăzute în nomenclatorul de țări.

4. Care este naționalitatea dumneavoastrăș

Se va nominaliza țara, iar codul se va completa de către direcțiile regionale de statistică/direcțiile județene de statistică, conform codurilor prevăzute în nomenclatorul de țări.

5. Cine a organizat călătoria dumneavoastrăș

Se bifează o singură variantă:

- o agenție de turism/tour operator;

- dumneavoastră personal;

- altele - sindicat etc.;

- atât agenția de turism, cât și dumneavoastră personal.

6. Câte zile preconizați să petreceți în Româniaș

Sunteți însoțit în această călătorie de alte persoane - soț/soție, copii, rude etc. - și pentru care aveți un buget comun de cheltuieliș Dacă DA, completați numărul de persoane.

7. Vă rugăm să repartizați - estimați - cheltuielile ocazionate de sejurul în România - inclusiv cele făcute în țara de rezidență.

Estimarea se va face în valuta preferată de dumneavoastră în cifre întregi, fără zecimale.

Alegeți valuta: EURO, USD sau altă valută, care va fi menționată - codificarea acesteia se va face de către statisticianul direcțiilor regionale de statistică/direcțiilor județene de statistică.

7.1. Cazare cu mic dejun

7.2. Cazare cu demipensiune

7.3. Cazare "All inclusive"

7.4. Numai pentru cazare

7.5. Cheltuieli pentru consumațiile în restaurant, baruri și cafenele

7.6. Cheltuieli pentru transportul feroviar în interiorul țării

7.7. Cheltuieli pentru transportul rutier în interiorul țării - inclusiv transportul public, exclusiv închiriere autoturisme sau alte mijloace de transport, transport pe cablu

7.8. Cheltuieli pentru închirierea de autoturisme sau alte mijloace de transport pentru deplasarea prin România

7.9. Cheltuieli pentru transportul aerian în interiorul țării

7.10. Cheltuielile pentru transportul naval - croaziere pe Dunăre, croaziere în Deltă

7.11. Cheltuieli pentru cumpărarea alimentelor, băuturilor, țigărilor din comerțul cu amănuntul

7.12. Cheltuieli pentru cumpărarea de îmbrăcăminte, încălțăminte

7.13. Cheltuieli pentru cumpărarea de cadouri, suveniruri

7.14. Cheltuieli pentru spectacole, filme, teatru

7.15. Cheltuieli pentru bilete de intrare în muzee, obiective turistice, grădini zoologice/botanice

7.16. Cheltuieli pentru practicarea diferitelor sporturi

7.17. Cheltuieli pentru accesul în parcurile de distracții, târguri, cazinouri, săli de jocuri electronice

7.18. Cheltuieli pentru închirierea de echipamente sportive și de agrement

7.19. Cheltuieli pentru sănătate și îngrijiri medicale

7.20. Cheltuieli pentru servicii de cosmetică, coafor, frizerie și alte servicii de înfrumusețare

7.21. Alte cheltuieli: reuniuni, congrese, convorbiri telefonice, taxe poștale, prelucrare filme foto etc.

Total cheltuieli:

8. Menționați - marcați - care dintre cheltuielile de mai sus au fost plătite în țara dumneavoastră de rezidență înainte de a sosi în România: 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 7.6; 7.7; 7.8; 7.9; 7.10; 7.19.

9. Care este principala modalitate de plată pe care o utilizațiș

Se va exprima în procente:

- cash; credit card; totalul trebuie să fie 100,0.

10. Care este principalul mijloc de transport utilizat de dumneavoastră pentru a sosi în Româniaș

Se va marca un singur mijloc de transport din următoarele:

- avion;

- autoturisme proprii;

- autocar, autobuz;

- tren;

- ambarcațiuni fluviale/maritime;

- altele: autoturisme, motociclete etc.

11. Care a fost principalul motiv pentru care v-ați deplasat în Româniaș

Se va marca un singur motiv, dintre următoarele:

- afaceri;

- congrese, conferințe, cursuri;

- participare la târguri, expoziții;

- vacanțe;

- cumpărături;

- evenimente culturale, sportive;

- vizitarea prietenilor și rudelor;

- tratament medical;

- religie/pelerinaj;

- tranzit;

- alte activități - specificați.

Având în vedere faptul că acest chestionar statistic urmează să fie completat de către persoane care, de obicei, nu cunosc limba română, el a fost tradus în mai multe limbi străine. Astfel, chestionarul a fost tradus în engleză, germană, italiană, franceză, spaniolă, rusă și maghiară.

2.4. Metodele de calcul al principalilor indicatori

Cercetarea statistică referitoare la cheltuielile nerezidenților cazați în structurile de cazare turistică colective urmărește obținerea de informații referitoare la sumele de bani cheltuite de nerezidenți pentru sejurul în România - inclusiv cele făcute în țara de rezidență.

Pentru a calcula în RON suma de bani plătită în altă valută - Sr, pentru sejurul în România - întrebarea 7, se va avea în vedere cursul mediu lunar de schimb al valutei utilizate, comunicat de Banca Națională a României pentru luna în care se culeg datele pe teren.

Metoda de calcul constă în înmulțirea sumei în valută - Sv - cu cursul de revenire - Cr:

Sr = Sv x Cr,

unde:

Sr = suma în RON;

Sv = suma în valută;

Cr = cursul de revenire.

În vederea obținerii sumelor de bani în RON cheltuite de nerezidenți pe tipuri de cheltuieli se va utiliza formula:

Sr(i) = Sv x Cr,

unde:

Sr(i) = suma în RON pentru fiecare tip de cheltuială;

i = 1 ... 21;

Sv = suma în valută;

Cr = cursul de revenire.

3. Eșantionul cercetării statistice

3.1. Baza de sondaj

Pentru stabilirea bazei de sondaj se cunoșteau informațiile din anchete asupra frecventărilor structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare din anul anterior culegerii datelor - 2007.

Se cunoșteau următoarele:

din totalul structurilor de cazare, 2.103 structuri au cazat peste 1,5 milioane turiști străini în anul 2007;
naționalitatea turiștilor.

Eșantionul stabilit este de tip cut-off cu cercetarea exhaustivă a structurilor selectate peste prag.

Au fost selectate:

- structurile de cazare care au avut peste 950 de turiști străini în anul 2007;

- pensiunile rurale cu peste 40 de turiști străini;

- s-au exclus spațiile de cazare pe nave.

Gradul de acoperire al unităților selectate în eșantion a fost:

după numărul structurilor de cazare turistică - 18,64%;
după numărul turiștilor străini cazați - 82,78%.

3.2. Planul de sondaj

Pentru repartizarea numărului total de chestionare pe județ/structuri de cazare colective/limbi străine s-a procedat în felul următor:

a) s-a calculat ponderea județului după numărul total de turiști străini cazați în anul 2007;

b) s-a aplicat această pondere la numărul total de chestionare pentru a obține numărul anual de chestionare/județ;

c) s-a calculat ponderea fiecărui trimestru în an pentru a putea împărți numărul rezultat anterior pe trimestre;

d) pentru repartiția chestionarelor în limbile străine menționate mai sus s-au asimilat țările de rezidență la limbile străine în care a fost tradus chestionarul și s-a calculat ponderea fiecărei limbi străine pe județ/trimestru.

4. Organizarea culegerii și prelucrarea datelor

4.1. Metoda de înregistrare

Culegerea datelor pe teren se va face cu ajutorul recepționerilor care lucrează în structurile de cazare turistică. Aceștia vor fi plătiți conform normei de chestionare completate ce se va stabili pentru fiecare recepționer.

În momentul sosirii nerezidenților la structura de cazare turistică colectivă, după ce se înregistrează la recepție, aceștia sunt rugați de către recepționer să completeze chestionarul referitor la cheltuielile turistice ale nerezidenților cazați în structurile de cazare turistică colective (ACNER), cu rugămintea de a avea amabilitatea de a-l completa până la sfârșitul sejurului petrecut în structura de cazare.

Metoda de completare a chestionarului va fi autoînregistrarea, nerezidentului fiindu-i înmânat un chestionar tradus în limba străină pe care o preferă.

4.2. Perioada de referință și de înregistrare

Perioada de referință pentru care se înregistrează datele statistice este trimestrul.

Perioadele de înregistrare sunt următoarele:

a) martie pentru trimestrul I;

b) iunie pentru trimestrul II;

c) august pentru trimestrul III;

d) decembrie pentru trimestrul IV.

4.3. Prelucrarea datelor

Eșantionul cuprinzând structurile ce cazare turistică este stabilit de Institutul Național de Statistică și este apoi transmis direcțiilor regionale de statistică/direcțiilor județene de statistică. Responsabilul de anchetă completează partea care îi revine din chestionarele restrânse pe care apoi le distribuie la structurile de cazare din eșantion. La termenul stabilit prin programul anchetei, chestionarele completate sunt predate responsabilului de anchetă de la DRS/DJS.

Acestea vor fi introduse pe calculator și apoi validate, utilizând programele informatice primite de la Institutul Național de Statistică. După realizarea acestor operațiuni, datele la nivel de chestionar vor fi transmite la Institutul Național de Statistică, unde se va face extinderea lor și se va realiza o publicație statistică.

5. Prezentarea și utilizarea rezultatelor cercetării statistice

5.1. Principalii indicatori utilizați

Principalul indicator îl reprezintă numărul de nerezidenți cazați în structurile de cazare turistică colective, pe țări de rezidență, mijlocul de transport utilizat pentru a sosi în România, motivul călătoriei în România, precum și cheltuielile preconizate a se efectua în timpul sejurului în România, defalcate pe tipuri de cheltuieli.

5.2. Forme de prezentare a rezultatelor

Datele statistice rezultate din cercetarea statistică referitoare la cheltuielile turistice ale nerezidenților cazați în structurile de cazare turistică colective se diseminează în publicațiile stabilite anual prin Programul statistic anual.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...