Art 3 Art 5

Art. 4. -

Echivalentul în euro al surselor din care se asigură finanțarea Proiectului este cel valabil la data semnării Acordului și poate fi ajustat cu diferențele rezultate din actualizarea valorii totale a Proiectului, în funcție de evoluția indicelui prețurilor de consum total, comunicat de Institutul Național de Statistică și - dacă este cazul - cu diferențele rezultate din fluctuația de curs valutar. Diferențele rezultate vor fi acoperite prin prevederea sumelor corespunzătoare în bugetele ordonatorilor de credite, pe propria răspundere a acestora.

Acesta este un fragment din Legea nr. 14/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 28 decembrie 2007. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...