Parlamentul României

Legea nr. 14/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 28 decembrie 2007

Modificări (1), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 martie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Se ratifică Acordul de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii), denumit în continuare Proiect, dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 28 decembrie 2007, denumit în cele ce urmează Acord, în valoare de 47,7 milioane euro echivalent.

Art. 2. -

(1) Proiectul se realizează de către Unitatea de management al proiectului (UMP), înființată în cadrul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, precum și de către actuala Unitate de management al proiectului privind modernizarea sistemului de informare și cunoaștere în agricultură (UMP MAKIS) din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale. Personalul acestora este salarizat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiștilor români care își desfășoară activitatea în cadrul unităților de management de proiect, cu modificările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 172/2001.

(2) Ministerul Finanțelor Publice va încheia cu Ministerul Administrației și Internelor și cu Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - pe de o parte - și cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - pe de altă parte - câte un acord subsidiar, prin care se vor stabili drepturile și obligațiile părților în aplicarea prevederilor Acordului.

Art. 3. - Modificări (1)

Proiectul menționat la art. 1 se va finanța din următoarele surse:

a) de la bugetul de stat, în limita echivalentului în lei al sumei de 38,244 milioane euro echivalent, prin prevederea sumelor necesare cu prioritate în bugetul anual al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor, pe toată durata implementării Proiectului;

b) de la bugetul de stat, în limita echivalentului în lei al sumei de 9,456 milioane euro echivalent, prin prevederea sumelor necesare cu prioritate în bugetul anual al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, pe toată durata implementării Proiectului;

c) din bugetul propriu al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în limita echivalentului în lei al sumei de 3,7 milioane euro echivalent, reprezentând cheltuieli cu personalul propriu desemnat pentru implementarea și monitorizarea Proiectului, precum și cheltuieli cu o serie de campanii publicitare.

Art. 4. -

Echivalentul în euro al surselor din care se asigură finanțarea Proiectului este cel valabil la data semnării Acordului și poate fi ajustat cu diferențele rezultate din actualizarea valorii totale a Proiectului, în funcție de evoluția indicelui prețurilor de consum total, comunicat de Institutul Național de Statistică și - dacă este cazul - cu diferențele rezultate din fluctuația de curs valutar. Diferențele rezultate vor fi acoperite prin prevederea sumelor corespunzătoare în bugetele ordonatorilor de credite, pe propria răspundere a acestora.

Art. 5. - Modificări (1)

Tragerile din contul împrumutului prevăzut la art. 1 se efectuează de către Ministerul Finanțelor Publice, în baza raportărilor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, însușite de Ministerul Administrației și Internelor, precum și în baza raportărilor însușite de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, în calitate de ordonatori principali de credite bugetare, referitoare la cheltuielile eligibile efectuate în cadrul Proiectului, cu excepția celor finanțate din bugetul propriu al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Sumele trase vor avea destinațiile prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 6. -

Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului, respectiv rambursarea acestuia, achitarea dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente împrumutului, va fi asigurată din sume alocate anual de la bugetul de stat în bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale.

Art. 7. -

(1) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finanțelor Publice, de comun acord cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, să introducă, pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu condițiile concrete de derulare a Acordului, amendamente la conținutul acestuia, care privesc realocări de fonduri, modificări în structură pe componente, precum și alte modificări care nu sunt de natură să majoreze obligațiile financiare ale României față de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare sau să determine noi condiționări economice față de cele convenite inițial între părți.

(2) Amendamentele la Acordul de împrumut, convenite cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, conform alin. (1), se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
ROBERTA ALMA ANASTASE MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 17 februarie 2009.

Nr. 14.

Împrumut nr. 4875 RO

ACORD DE ÎMPRUMUT
(Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...