Art 5 | Hotărâre 4/2009

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 4/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 5. -

(1) Conducerea Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri se exercită de către ministru.

(2) Ministrul întreprinderilor mici și mijlocii, comerțului și mediului de afaceri îndeplinește atribuții de ordonator principal de credite, potrivit legii.

(3) În exercitarea atribuțiilor, ministrul întreprinderilor mici și mijlocii, comerțului și mediului de afaceri este ajutat de 2 secretari de stat.

(4) Ministrul întreprinderilor mici și mijlocii, comerțului și mediului de afaceri reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorități publice, cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate, precum și în justiție.

(5) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, ministrul întreprinderilor mici și mijlocii, comerțului si mediului de afaceri emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.

(6) Ministrul întreprinderilor mici și mijlocii, comerțului și mediului de afaceri îndeplinește atribuțiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte atribuții specifice stabilite prin acte normative în domeniul său de activitate.

(7) Ministrul întreprinderilor mici și mijlocii, comerțului și mediului de afaceri conduce aparatul propriu al ministerului, stabilit prin prezenta hotărâre, numește și eliberează din funcție personalul acestuia.

(8) Prin ordin al ministrului întreprinderilor mici și mijlocii, comerțului și mediului de afaceri se poate nominaliza un înlocuitor al acestuia, în condițiile legii.

(9) Ministrul întreprinderilor mici și mijlocii, comerțului și mediului de afaceri numește și eliberează din funcție conducătorii organelor de specialitate din subordinea Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri, în condițiile legii.

(10) Atribuțiile personalului din cadrul Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului.

(11) Pe lângă ministru funcționează Colegiul ministerului. Componența și regulamentul de organizare și funcționare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 4/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 4/2009:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
Art 14
Art 15
;
se încarcă...