Art 3 | Hotărâre 4/2009

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 4/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 3. -

Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri îndeplinește următoarele funcții:

a) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea aplicării și controlul respectării reglementărilor în domeniile dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, a celui cooperatist, comerțului și mediului de afaceri, precum și al organizării și funcționării instituțiilor și organismelor care își desfășoară activitatea sub autoritatea sau în coordonarea sa;

b) de organ de specialitate al administrației publice centrale pentru elaborarea și aplicarea strategiilor și a politicilor Guvernului în domeniile dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, a celui cooperatist, comerțului, mediului de afaceri și profesiilor liberale, cu excepția profesiilor liberale aflate în competența altor instituții;

c) de analiză și sinteză în domeniile specifice ministerului;

d) de coordonare la nivel național, în colaborare cu celelalte autorități interesate, a activităților referitoare la relațiile economice internaționale, fluxurile comerciale și cooperarea economică, asigurând secretariatele comisiilor interguvernamentale de colaborare economică cu alte state și elaborarea componentei economice a întâlnirilor la nivelul conducerilor statului și guvernului;

e) de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ și instituțional necesar în vederea realizării obiectivelor, proiectelor și programelor din domeniile dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, a celui cooperatist, comerțului, mediului de afaceri și profesiilor liberale, cu excepția profesiilor liberale aflate în competența altor instituții;

f) de administrare a fondurilor publice destinate întreprinderilor mici și mijlocii, unităților din domeniile cooperației, comerțului și mediului de afaceri;

g) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român, cu aprobarea Guvernului, reprezentarea pe plan intern și extern în domeniile întreprinderilor mici și mijlocii, cooperației, comerțului, mediului de afaceri și profesiilor liberale, cu excepția profesiilor liberale aflate în competența altor instituții;

h) de promovare, implementare și urmărire a folosirii fondurilor acordate de Uniunea Europeană în domeniile aflate în responsabilitatea sa.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 4/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 4/2009:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
;
se încarcă...