UNITĂȚILE aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice | Hotărâre 34/2009

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

ANEXA Nr 2 -
UNITĂȚILE
aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice

Numărul maxim de posturi
A. Unități care funcționează în subordinea Ministerului Finanțelor Publice
I. Cu finanțare de la bugetul de stat:
1. Agenția Națională de Administrare Fiscală, inclusiv președintele și vicepreședinții, în subordinea căreia funcționează: 1.302
1.1. Garda Financiară - total 1.805
1.2. Autoritatea Națională a Vămilor, inclusiv postul de demnitar 4.586
1.3. Direcțiile generale ale finanțelor publice județene în subordinea cărora funcționează administrațiile finanțelor publice municipale, administrațiile finanțelor publice pentru contribuabili mijlocii, administrațiile finanțelor publice orășenești și administrațiile finanțelor publice comunale; Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București în subordinea căreia funcționează administrațiile finanțelor publice ale sectoarelor municipiului București 26.334
2. Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților 202
3. Comisia Națională de Prognoză 127
4. Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, Comisia specială de retrocedare a unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România și Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România
B. Activități care funcționează pe lângă Ministerul Finanțelor Publice:
1. Tipărirea și difuzarea publicației "Revista Finanțe Publice și Contabilitate" *)
2. Consiliul Contabilității și Raportărilor Financiare**)
C. Companii naționale aflate sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice, la care acesta exercită calitatea de reprezentant al statului ca acționar:
1. Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A.
2. Compania Națională "Loteria Română" - S.A.
Modificări (3)

*) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.515/2002 privind înființarea pe lângă Ministerul Finanțelor Publice a unei activități finanțate integral din venituri proprii.

**) Conform Hotărârii Guvernului nr. 401/2005 privind înființarea Consiliului Contabilității și Raportărilor Financiare prin reorganizarea Colegiului Consultativ al Contabilității, cu modificările ulterioare.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 34/2009:
IMAGINE
UNITĂȚILE aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice
MIJLOACELE DE TRANSPORT și consumul de carburanți pentru activități specifice
;
se încarcă...