Organizarea Ministerului Finanțelor Publice | Hotărâre 34/2009

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL II Organizarea Ministerului Finanțelor Publice

Art. 7. -

(1) Ministerul Finanțelor Publice are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului finanțelor publice, se pot organiza servicii, birouri, compartimente, programe și colective temporare și se pot stabili numărul total al posturilor, numărul posturilor de conducere și numărul posturilor de execuție, în condițiile legii.

(2) Personalul Ministerului Finanțelor Publice este compus din demnitari și asimilați ai acestora, funcționari publici, cu funcții publice generale sau specifice și din personal contractual.

(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finanțelor Publice este de 1.851 de posturi, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului. Modificări (10)

Art. 8. -

Pe lângă Ministerul Finanțelor Publice funcționează activitatea de tipărire și difuzare a publicației "Revista Finanțe Publice și Contabilitate", finanțată integral din venituri proprii.

Art. 9. -

(1) Atribuțiile și răspunderile structurilor din aparatul propriu al Ministerului Finanțelor Publice se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare și funcționare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(2) Statul de funcții pentru aparatul propriu al Ministerului Finanțelor Publice se aprobă de către ministrul finanțelor publice.

(3) Atribuțiile și răspunderile autorităților subordonate Ministerului Finanțelor Publice stabilite prin regulamentele de organizare și funcționare, precum și statele de funcții corespunzătoare se aprobă de către ministrul finanțelor publice, la propunerea conducătorilor acestor unități, cu excepțiile prevăzute de actele de organizare și funcționare ale acestor autorități.

(4) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Ministerului Finanțelor Publice, precum și din unitățile subordonate acestuia se stabilesc prin fișa postului, pe baza regulamentelor de organizare și funcționare prevăzute la alin. (1) și (3), care se semnează de salariat și se aprobă în condițiile legii. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 34/2009:
Dispoziții generale și principalele funcții și atribuții
Organizarea Ministerului Finanțelor Publice
Conducerea Ministerului Finanțelor Publice
Unități subordonate sau sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice
Dispoziții finale
Reviste:
Ordinul MFP nr. 2067/2013 pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile
;
se încarcă...