Dispoziții finale | Hotărâre 34/2009

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 25. - Referințe în jurisprudență (1)

(1) Personalul preluat în condițiile aplicării prevederilor art. 22 alin. (2) și (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale își menține nivelul salarizării prevăzut prin actele normative în vigoare.

(2) Personalul din cadrul Ministerului Finanțelor Publice care are calitatea de funcționar public beneficiază de toate drepturile și are obligațiile prevăzute în Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în statutele speciale.

Art. 26. -

(1) Ministerul Finanțelor Publice se substituite în toate drepturile și obligațiile Ministerului Economiei și Finanțelor - activitatea de finanțe - decurgând din: acte normative și administrative, contracte, convenții, înțelegeri, protocoale, memorandumuri, acorduri și din orice alte acte care produc efecte juridice.

(2) Ministerul Finanțelor Publice se substituie în toate drepturile și obligațiile decurgând din litigiile aferente activității de finanțe în care Ministerul Economiei și Finanțelor este parte.

Art. 27. -

Încadrarea în numărul de posturi și în noua structură organizatorică se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 28. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 29. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 8 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 34/2009:
Dispoziții generale și principalele funcții și atribuții
Organizarea Ministerului Finanțelor Publice
Conducerea Ministerului Finanțelor Publice
Unități subordonate sau sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice
Dispoziții finale
;
se încarcă...