Art 5 Dispoziții generale și principalele funcții și atribuții | Hotărâre 34/2009

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale și principalele funcții și atribuții -
Art. 5.
-

În îndeplinirea atribuțiilor sale, Ministerul Finanțelor Publice este autorizat:

a) să emită, ca urmare a controlului, dispoziții obligatorii pentru luarea măsurilor de respectare a legii de către operatorii economici;

b) să ia măsuri pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege în competența sa;

c) să aprobe înlesniri, restituiri, compensări și amânări la plata impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și a altor vărsăminte bugetare obligatorii, în condițiile legii;

d) să aplice, prin organele abilitate, modalitățile de executare silită și măsurile asigurătorii, în condițiile legii, pentru recuperarea creanțelor bugetare;

e) să refuze cererile de finanțare de la bugetul de stat, de suplimentare și de virare a creditelor bugetare, în cazurile în care acestea nu îndeplinesc condițiile legale sau se abat de la reglementările în vigoare; Jurisprudență

f) să revoce creditele bugetare deschise ordonatorilor de credite, în cazurile în care se constată că acestea se utilizează în alte scopuri decât cele stabilite;

g) să respingă situațiile financiar-contabile ale ordonatorilor de credite care nu îndeplinesc condițiile stabilite de normele legale și să stabilească noi termene pentru refacerea și prezentarea acestora, cu aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare;

h) să emită, să anuleze, să revoce, să suspende, după caz, pentru domeniile pentru care este împuternicit, în condițiile legii, acte administrative sub forma autorizațiilor, licențelor, atestatelor sau alte asemenea acte administrative, prin care li se permite solicitanților organizarea și/sau desfășurarea unei anumite activități;

i) să întocmească și să propună spre aprobare Guvernului, în condițiile legii, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici aflați sub autoritatea ministerului;

j) să avizeze, în condițiile legii, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici aflați în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea ministerelor, organelor de specialitate ale administrației publice centrale și autorităților publice centrale la care statul este acționar unic sau majoritar, a filialelor acestora, precum și a instituțiilor implicate în privatizare;

k) să emită avize cu caracter consultativ atunci când se constată neconcordanțe în aplicarea legislației în domeniul achizițiilor publice; Modificări (1)

l) să stabilească orice alte măsuri, în condițiile prevăzute de lege.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 34/2009:
Art 1 Dispoziții generale și principalele funcții și atribuții
Art 2 Dispoziții generale și principalele funcții și atribuții
Art 3 Dispoziții generale și principalele funcții și atribuții
Art 4 Dispoziții generale și principalele funcții și atribuții
Art 5 Dispoziții generale și principalele funcții și atribuții
Art 6 Dispoziții generale și principalele funcții și atribuții
Art 7 Organizarea Ministerului Finanțelor Publice
Art 8 Organizarea Ministerului Finanțelor Publice
Art 9 Organizarea Ministerului Finanțelor Publice
Art 10 Conducerea Ministerului Finanțelor Publice
Art 11 Conducerea Ministerului Finanțelor Publice
Art 12 Conducerea Ministerului Finanțelor Publice
Art 13 Unități subordonate sau sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice
Art 14 Unități subordonate sau sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice
Art 15 Unități subordonate sau sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice
;
se încarcă...