Art 18 Unități subordonate sau sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice | Hotărâre 34/2009

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 17 Unități subordonate sau sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice Art 19 Unități subordonate sau sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice

CAPITOLUL IV Unități subordonate sau sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice -
Art. 18.
-

(1) Ministerul Finanțelor Publice și toate unitățile aflate în structura sau în subordinea sa pot închiria spații pentru necesități proprii, în condițiile legii.

(2) Ministerul Finanțelor Publice și toate unitățile aflate în subordinea sa pot închiria unor operatori economici sau pot da în folosință gratuită altor instituții de utilitate publică spații situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului, în care își desfășoară activitatea și pe care le administrează, în condițiile legii, în următoarele scopuri:

a) organizarea bufetelor de incintă;

b) instalarea de automate pentru băuturi calde și reci;

c) instalarea de mijloace de comunicații;

d) afișarea reclamelor de publicitate;

e) prestarea de servicii de copiere pentru contribuabili;

f) comercializarea timbrelor fiscale, a tipizatelor sau a presei;

g) pentru activități de învățământ superior;

h) pentru activități ale autorităților și instituțiilor publice din administrația publică centrală și locală;

i) pentru activități care au legătură cu activitatea Ministerului Finanțelor Publice.

(3) Închirierea spațiilor situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului se realizează cu respectarea următoarelor principii:

a) libera concurență;

b) transparența;

c) tratamentul egal;

d) confidențialitatea.

(4) Unitățile aflate în subordinea Ministerului Finanțelor Publice pot organiza, pe proprie răspundere, procedurile legale pentru închirierea sau darea în folosință gratuită a spațiilor prevăzute la alin. (2).

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...