Guvernul României

Hotărârea nr. 324/2009 pentru modificarea art. 6 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 445/2002

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 martie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

Articolul 6 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 445/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 în 24 mai 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) Culoarul de frontieră și fâșia de protecție a frontierei de stat, constituite potrivit legii, se administrează de către structurile teritoriale ale Poliției de Frontieră Române.

(2) Culoarul de frontieră, fâșia de protecție a frontierei de stat și semnele de frontieră trec din administrarea consiliilor locale ale comunelor și orașelor care au, potrivit organizării administrative a teritoriului, limita comună cu frontiera de stat în administrarea inspectoratelor județene ale Poliției de Frontieră Române și se predau pe bază de protocol.

(3) Structurile teritoriale ale poliției de frontieră iau măsuri de marcare a culoarului de frontieră și a fâșiei de protecție a frontierei de stat.

(4) Pentru curățarea și întreținerea fâșiei de protecție, a culoarului de frontieră, întreținerea și repararea semnelor de frontieră sau, la nevoie, pentru înlocuirea acestora, conform prevederilor documentelor bilaterale încheiate cu statele vecine, inspectoratele județene ale poliției de frontieră întocmesc anual planul de lucrări necesar a fi efectuate și derulează procedurile pentru achiziționarea serviciilor aferente, cu respectarea normelor în vigoare privind achizițiile publice.

(5) Accesul, circulația și desfășurarea diferitelor activități în fâșia de protecție a frontierei de stat, în terenul situat între aceasta și linia de frontieră, în insulele și ostroavele din apele de frontieră, precum și în apele de frontieră se stabilesc, conform legii, de șeful formațiunii locale a poliției de frontieră, cu consultarea prealabilă, dacă este cazul, a operatorilor economici sau a instituțiilor care desfășoară activități specifice în această zonă.

(6) Finanțarea activităților prevăzute la alin. (3) și (4) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor."

Art. II. -

Finanțarea în cursul anului 2009 a activităților prevăzute la art. 6 alin. (3) și (4) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 445/2002, în sumă de 2.400 mii lei, se asigură din bugetul Ministerului Administrației și Internelor pe anul 2009, urmând ca la rectificarea bugetară să se suplimenteze bugetul ministerului cu suma corespunzătoare.

Art. III. -

Protocoalele prevăzute la art. 6 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 445/2002, se încheie între părțile interesate, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul administrației și internelor,
Dan Nica
p. Ministrul afacerilor externe,
Costea Romulus Doru,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea

București, 18 martie 2009.

Nr. 324.

;
se încarcă...