Guvernul României

Hotărârea nr. 323/2009 pentru modificarea poziției nr. 76 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 martie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

La anexa nr. 1 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Prahova" la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, cât și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 și 128 bis din 18 februarie 2002, cu modificările și completările ulterioare, la secțiunea I "Bunuri imobile", cap. I "Drumuri județene", poziția nr. 76 se modifică după cum urmează:

1. Coloana 2 va avea următorul cuprins:

"

DJ 713, Sinaia (DN 71) - Limită județ Dâmbovița; km 0+000,00 - km 6+030,00."

2. Coloana 3 va avea următorul cuprins:

"

Sinaia (DN 71) - Limită județ Dâmbovița; L = 6,030 km; Împietruire și pământ."

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul administrației și internelor,
Dan Nica

București, 18 martie 2009.

Nr. 323.

;
se încarcă...