Guvernul României

Hotărârea nr. 312/2009 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, județul Cluj

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 martie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 9 alin. (1) și al art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se aprobă trecerea unui imobil, constituit din teren și construcții, cu datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, județul Cluj.

(2) Imobilul transmis potrivit prevederilor alin. (1) va fi utilizat pentru realizarea unor obiective de interes public.

(3) Primăria Municipiului Cluj-Napoca și Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, împreună cu Consiliul Județean Cluj, se obligă ca până la realizarea transferului, de comun acord cu Ministerul Apărării Naționale, să asigure un nou sediu, cu spațiu și dotări corespunzătoare, pentru funcționarea Centrului Militar Zonal Cluj și a Biroului informare-recrutare.

Art. 2. -

Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
Dan Nica
Ministrul apărării naționale,
Mihai Stănișoară
Ministrul dezvoltării regionale și locuinței,
Vasile Blaga
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului care trece din domeniul public al statului și din
administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al
municipiului Cluj-Napoca și în administrarea Consiliului Local al
Municipiului Cluj-Napoca, județul Cluj

Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care alcătuiesc domeniul public al statului Caracteristicile tehnice ale imobilului
Municipiul Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 106, judeţul Cluj Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale Municipiul Cluj- Napoca, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca - imobil 666 - suprafaţa construită = 6.014 m2
- cod 8.29.09 - suprafaţa desfăşurată = 6.928 m2
- nr. M.F. 106.666 - suprafaţa totală a terenului (inclusiv construcţiile) = 12.989 m2 Nr. CF 1.431 Cluj Nr. top 4.799/1/1
;
se încarcă...