Guvernul României

Hotărârea nr. 311/2009 pentru revocarea și numirea președintelui și a unor membri ai Consiliului de supraveghere și îndrumare a activității Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, precum și înlocuirea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 martie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 6 alin (2) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se revocă din funcția de președinte al Consiliului de supraveghere și îndrumare a activității Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului domnul Eugen Ciorici.

(2) Se numește în funcția de președinte al Consiliului de supraveghere și îndrumare a activității Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului doamna Grațiela Denisa Iordache, reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 2. -

(1) Se revocă din funcția de membru al Consiliului de supraveghere și îndrumare a activității Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului:

a) domnul Horia Vladimir Ursu;

b) doamna Maria Cristina Manda;

c) doamna Anna Horvath;

d) domnul Emanoil Neguț;

e) domnul Răzvan Orășanu;

f) domnul Jozsef Csaka.

(2) Se numesc în funcția de membru al Consiliului de supraveghere și îndrumare a activității Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului:

a) doamna Cristina Oprea - reprezentant al Ministerului Economiei;

b) domnul Nicolae Chesnoiu - reprezentant al Ministerului Administrației și Internelor;

c) doamna Elena Petrașcu - reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței;

d) domnul Sorin Alăzăroaie - reprezentant al Corpului de control al primului-ministru;

e) doamna Daniela Nicoleta Andreescu - reprezentant al Secretariatului General al Guvernului;

f) domnul Ioan Hidegcuti - reprezentant al Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri.

Art. 3. -

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 la 4 iunie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
Președintele Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului,
Mircea Ursache

București, 18 martie 2009.

Nr. 311.

ANEXĂ (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004)

COMPONENȚA
Consiliului de supraveghere și îndrumare a activității Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului

1. Graţiela Denisa Iordache preşedinte, reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice
2. Cristina Oprea membru, reprezentant al Ministerului Economiei
3. Alexandru Nicolae Păunescu membru, reprezentant al Băncii Naţionale a României
4. Nicolae Chesnoiu membru, reprezentant al Ministerului Administraţiei şi Internelor
5. Elena Petraşcu membru, reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei
6. Radu Constantin Ragea membru, reprezentant al Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti
7. Sorin Alăzăroaie membru, reprezentant al Corpului de control al primului-ministru
8. Daniela Nicoleta Andreescu membru, reprezentant al Secretariatului General al Guvernului
9. Ioan Hidegcuti membru, reprezentant al Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri
;
se încarcă...