Guvernul României

Hotărârea nr. 269/2009 privind aprobarea activităților pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul de îmbunătățiri funciare în anul 2009, a cuantumului acestuia și a sumei totale alocate fiecărei activități

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 martie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 16 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătățirilor funciare și al organizării și sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2007, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Modificări (1)

Se aprobă activitățile pentru care se acordă sprijin financiar în anul 2009 beneficiarilor prevăzuți la art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătățirilor funciare și al organizării și sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2007, cu modificările și completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, în limita sumei de 100.000 mii lei, cuantumul sprijinului financiar, cât și suma totală alocată fiecărei activități, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Ilie Sârbu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea

București, 11 martie 2009.

Nr. 269.

ANEXĂ Modificări (1)

ACTIVITĂȚILE
pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din
sectorul de îmbunătățiri funciare în anul 2009, cuantumul acestuia,
precum și suma alocată fiecărei activități

Denumirea activităţii Suma fixă Valoarea totală - mii lei -
Asigurarea stării de funcţionare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare 1.1. Menţinerea în funcţiune prin realizarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare - irigaţii, situate în cadrul teritoriului organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare sau al federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare şi aflate în proprietatea sau folosinţa acestora 140 lei/ha 64.570
1.2. Asigurarea pazei şi protecţiei infrastructurii de îmbunătăţiri funciare - irigaţii, situate în cadrul teritoriului organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare sau al federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare şi aflate în proprietatea sau în folosinţa acestora 31 lei/ha 15.000*)
2. Executarea lucrărilor de aducere în stare de funcţiune a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare situate în cadrul teritoriului organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare sau al federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare şi aflate în proprietatea sau folosinţa acestora 16.400
3. Executarea lucrărilor de punere în funcţiune de către Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare situate în cadrul teritoriului organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare sau al federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare şi care, din cauza stării de degradare, nu s-a putut transmite în proprietatea sau folosinţa acestora 4.030
TOTAL: 100.000

*) Sumele neutilizate la activitatea 1.2 pot fi folosite pentru realizarea lucrărilor prevăzute la activitatea 1.1.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...