Guvernul României

Hotărârea nr. 23/2009 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 ianuarie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatul (2) se abrogă.

2. La articolul 25 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

"

i) prin revocare."

3. La articolul 57, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) În cazurile prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. b)-i), primul-ministru desemnează o persoană, cu respectarea prevederilor art. 51 alin. (1), pentru durata rămasă a mandatului persoanei care își pierde calitatea de membru al comisiei de evaluare."

4. La articolul 68, alineatele (2)-(4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) Numărul posturilor corespunzătoare funcției publice de inspector guvernamental se stabilește, în condițiile alin. (1), având în vedere criteriile prevăzute la art. 5 alin. (3), în mod treptat și în raport cu fondurile bugetare disponibile.

(3) În vederea aplicării prevederilor alin. (1) și (2), bugetul Secretariatului General al Guvernului se suplimentează în cursul anului 2009 cu sumele necesare, pe baza numărului funcțiilor publice aprobate de Guvern.

(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările necesare în structura bugetului aprobat pentru anul 2009."

5. Articolul 69 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 69. -

În cursul anilor 2007, 2008 și 2009, ocuparea funcțiilor publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici se face în condițiile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe baza mecanismelor instituite prin prezenta hotărâre, cu aplicarea, în ordine, a următoarelor modalități:

a) prin mobilitate, în condițiile prezentei hotărâri;

b) prin excepție de la prevederile art. 7, prin concurs organizat pentru ocuparea funcțiilor publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici vacante, în situația în care nu a fost posibilă ocuparea funcției în condițiile prevăzute la lit. a)."

Art. II. -

Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul administrației și internelor,
Liviu Nicolae Dragnea

București, 22 ianuarie 2009.

Nr. 23.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...