Guvernul României

Hotărârea nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare

Modificări (4), Referințe (6), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 martie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 11 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Jurisprudență

(1) Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, denumită în continuare Romsilva, se reorganizează potrivit prevederilor prezentei hotărâri. Jurisprudență

(2) Romsilva este persoană juridică, cu sediul central în municipiul București, bd. gen. Gheorghe Magheru nr. 31, sectorul 1, și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Romsilva este regie autonomă de interes național, aflată sub autoritatea statului, prin autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Regulamentul de organizare și funcționare a Romsilva, precum și atribuțiile și competențele consiliului de administrație și ale directorului general sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Jurisprudență

(1) Romsilva are în structura sa unități fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 2, și unități cu personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 3, ale căror adrese pot fi modificate prin hotărâre a Consiliului de administrație al Romsilva. Jurisprudență

(2) Structurile organizatorice și funcționale ale unităților prevăzute la alin. (1) se aprobă de Consiliul de administrație al Romsilva, conform prevederilor legale în vigoare.

(3) Unitățile cu personalitate juridică prevăzute la pct. 2-24 din anexa nr. 3 provin din subunități ale direcțiilor silvice. Modificări (1)

(4) Încadrarea în noile structuri organizatorice a personalului existent la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se face pe baza verificării cunoștințelor profesionale, în condițiile prevăzute de lege, în limita posturilor disponibile. Jurisprudență

(5) Reîncadrarea în noile structuri organizatorice și în numărul de posturi aprobat se face în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Jurisprudență

Art. 3. - Jurisprudență

Patrimoniul propriu al Romsilva, înregistrat în evidențele contabile la data de 30 iunie 2008, totalizează 92.609.515 lei și este preluat în condițiile legii.

Art. 4. - Jurisprudență

(1) Romsilva are ca scop principal gestionarea durabilă și unitară a fondului forestier proprietate publică a statului. Jurisprudență

(2) Activitatea principală desfășurată de Romsilva este "Silvicultură și alte activități forestiere", clasa CAEN 0210.

(3) Prin activitățile pe care le desfășoară, Romsilva urmărește:

a) aplicarea strategiei naționale în domeniul silviculturii, acționând pentru apărarea, conservarea și dezvoltarea durabilă a fondului forestier proprietate publică a statului, respectiv a celui proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale sau proprietate privată pe care îl administrează, precum și pentru gestionarea fondurilor de vânătoare și de pescuit atribuite, pentru recoltarea, prelucrarea și valorificarea, prin acte și fapte de comerț, a produselor specifice fondului forestier, exercitând și atribuții de serviciu public cu specific silvic; Jurisprudență

b) efectuarea de lucrări de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare de investiții în domeniul silviculturii și în alte domenii ale științelor naturale, precum și întocmirea de documentații topo-cadastrale;

c) administrarea prin intermediul subunităților cu personalitate juridică sau preluarea în custodie, în condițiile legii, a ariilor naturale protejate în care fondul forestier proprietate publică a statului are o pondere majoritară, asigurând conservarea biodiversității acestora;

d) aplicarea strategiei și implementarea programelor de ameliorare genetică a cabalinelor de rasă, creșterea, ameliorarea, calificarea și exploatarea efectivelor de cabaline din secțiile proprii, organizarea și desfășurarea de competiții hipice;

e) creșterea animalelor de blană și efectuarea cercetării științifice și dezvoltării tehnologice în acest domeniu.

Art. 5. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2003 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 26 septembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Ilie Sârbu
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Marian Sârbu
Ministrul mediului,
Nicolae Nemirschi
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea

București, 4 martie 2009.

Nr. 229.

ANEXA Nr. 1 Jurisprudență

REGULAMENTUL
de organizare și funcționare a Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva
Modificări (1)

ANEXA Nr. 2 Modificări (1), Jurisprudență

UNITĂȚILE FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ
din structura Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva

Nr. crt. Denumirea direcţiei Sediul unităţii
1. Direcţia Silvică Alba Municipiul Alba Iulia, judeţul Alba
2. Direcţia Silvică Arad Municipiul Arad, judeţul Arad
3. Direcţia Silvică Argeş Municipiul Piteşti, judeţul Argeş
4. Direcţia Silvică Bacău Municipiul Bacău, judeţul Bacău
5. Direcţia Silvică Bihor Municipiul Oradea, judeţul Bihor
6. Direcţia Silvică Bistriţa-Năsăud Municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa Năsăud
7. Direcţia Silvică Botoşani Municipiul Botoşani, judeţul Botoşani
8. Direcţia Silvică Braşov Municipiul Braşov, judeţul Braşov
9. Direcţia Silvică Brăila Municipiul Brăila, judeţul Brăila
10. Direcţia Silvică Buzău Municipiul Buzău, judeţul Buzău
11. Direcţia Silvică Caraş-Severin Municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-Severin
12. Direcţia Silvică Călăraşi Municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi
13. Direcţia Silvică Cluj Municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj
14. Direcţia Silvică Constanţa Municipiul Constanţa, judeţul Constanţa
15. Direcţia Silvică Covasna Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna
16. Direcţia Silvică Dâmboviţa Municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa
17. Direcţia Silvică Dolj Municipiul Craiova, judeţul Dolj
18. Direcţia Silvică Galaţi Municipiul Galaţi, judeţul Galaţi
19. Direcţia Silvică Giurgiu Municipiul Giurgiu, judeţul Giurgiu
20. Direcţia Silvică Gorj Municipiul Târgu Jiu, judeţul Gorj
21. Direcţia Silvică Harghita Municipiul Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita
22. Direcţia Silvică Hunedoara Municipiul Deva, judeţul Hunedoara
23. Direcţia Silvică Ialomiţa Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa
24. Direcţia Silvică Iaşi Municipiul Iaşi, judeţul Iaşi
25. Direcţia Silvică Ilfov Municipiul Bucureşti
26. Direcţia Silvică Maramureş Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş
27. Direcţia Silvică Mehedinţi Municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi
28. Direcţia Silvică Mureş Municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş
29. Direcţia Silvică Neamţ Municipiul Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ
30. Direcţia Silvică Olt Municipiul Slatina, judeţul Olt
31. Direcţia Silvică Prahova Municipiul Ploieşti, judeţul Prahova
32. Direcţia Silvică Satu Mare Municipiul Satu Mare, judeţul Satu Mare
33. Direcţia Silvică Sălaj Municipiul Zalău, judeţul Sălaj
34. Direcţia Silvică Sibiu Municipiul Sibiu, judeţul Sibiu
35. Direcţia Silvică Suceava Municipiul Suceava, judeţul Suceava
36. Direcţia Silvică Teleorman Municipiul Alexandria, judeţul Teleorman
37. Direcţia Silvică Timiş Municipiul Timişoara, judeţul Timiş
38. Direcţia Silvică Tulcea Municipiul Tulcea, judeţul Tulcea
39. Direcţia Silvică Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea
40. Direcţia Silvică Vaslui Municipiul Vaslui, judeţul Vaslui
41. Direcţia Silvică Vrancea Municipiul Focşani, judeţul Vrancea
42. Staţiunea de cercetare-dezvoltare pentru creşterea animalelor de blană Târgu Mureş Municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş

ANEXA Nr. 3 Modificări (2), Referințe (1), Jurisprudență

UNITĂȚI CU PERSONALITATE JURIDICĂ
din structura Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva

Nr. crt. Denumirea unităţii Sediul unităţii
1. Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice Şos. Ştefăneşti nr. 128, oraşul Voluntari, judeţul Ilfov, cod 077190
2. Administraţia Parcului Natural Apuseni Satul Sudrigiu, comuna Rieni, judeţul Bihor, cod 417419
3. Administraţia Parcului Natural Balta Mică a Brăilei Str. Goleşti nr. 29, municipiul Brăila, judeţul Brăila, cod 810024
4. Administraţia Parcului Natural Bucegi Str. Principală nr. 71, comuna Moroieni, judeţul Dâmboviţa, cod 137310
5. Administraţia Parcului Naţional Buila - Vânturăriţa Str. Pieţii nr. 7, oraşul Horezu, judeţul Vâlcea, cod 245800
6. Administraţia Parcului Naţional Călimani Str. 22 Decembrie nr. 5, oraşul Vatra Dornei, judeţul Suceava, cod 725700
7. Administraţia Parcului Naţional Cheile Bicazului - Hăşmaş Str. Principală, nr. 44A, satul Izvorul Mureş, comuna Voşlăbeni, judeţul Harghita, cod. 537356
8. Administraţia Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa Str. M. Eminescu nr. 13, oraşul Oraviţa, judeţul Caraş- Severin, cod 325600
9. Administraţia Parcului Natural Comana Str. Gellu Naum nr. 608, comuna Comana, judeţul Giurgiu, cod 087055
10. Administraţia Parcului Naţional Cozia Str. 24 Ianuarie nr. 2, oraşul Călimăneşti, judeţul Vâlcea, cod 245600
11. Administraţia Parcului Naţional Defileul Jiului Str. Locotenent-Colonel Dumitru Petrescu nr. 3, Municipiul Târgu Jiu, judeţul Gorj, cod 210182
12. Administraţia Parcului Naţional Domogled - Valea Cernei Str. Castanilor nr. 21, oraşul Băile Herculane, judeţul Caraş-Severin, cod 325200
13. Administraţia Parcului Natural Grădiştea Muncelului - Cioclovina Aleea Parcului nr. 21, municipiul Deva, judeţul Hunedoara, cod 330026
14. Administraţia Parcului Natural Lunca Mureşului Pădurea Ceala FN, municipiul Arad, judeţul Arad, cod 2900
15. Administraţia Parcului Natural Munţii Maramureşului Str. 22 Decembrie nr. 20, oraşul Vişeu de Sus, judeţul Maramureş, cod 435700
16. Administraţia Parcului Naţional Munţii Măcinului Str. 9 Mai nr. 4 bis, municipiul Tulcea, judeţul Tulcea, cod 820026
17. Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei Str. Principală nr. 1.445, comuna Rodna, judeţul Bistriţa- Năsăud, cod 427245
18. Administraţia Parcului Naţional Piatra Craiului Str. Topliţa nr. 150, oraşul Zărneşti, judeţul Braşov, cod 505800
19. Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier Str. Banatului nr. 92, oraşul Orşova, judeţul Mehedinţi, cod 225200
20. Administraţia Parcului Natural Putna-Vrancea Comuna Tulnici, judeţul Vrancea, cod 627365
21. Administraţia Parcului Naţional Retezat Satul Nucşoara, comuna Sălaşu de Sus, judeţul Hunedoara, cod 337423
22. Administraţia Parcului Naţional Semenic-Cheile Caraşului Str. Ateneului nr. 2, municipiul Reşiţa, judeţul Caraş- Severin, cod 320112
23. Administraţia Parcului Natural Vânători-Neamţ Str. Zimbrului nr. 2, comuna Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ, cod 617500
24. Muzeul Cinegetic al Carpaţilor "Posada" Str. Posada, nr. 11, oraşul Comarnic, judeţul Prahova, cod 105700
Modificări (1), Referințe (4)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Autoritate de lucru judecat. Analiza triplei identități de părți, obiect și cauză/Res judicata. Analysis of the triple identity of parties, object and cause
;
se încarcă...