Structura organizatorică a Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale | Hotărâre 12/2009

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 12/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL III Structura organizatorică a Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale

Art. 9. -

(1) Structura organizatorică a Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului comunicațiilor și societății informaționale, se pot organiza servicii, birouri, compartimente și colective temporare de lucru, având prioritate înființarea structurilor cu atribuții în implementarea programelor europene în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor. Modificări (1)

(2) În structura Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale se organizează și funcționează, potrivit legii, cabinetul ministrului și cabinetele secretarilor de stat, cu personal propriu, căruia nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Atribuțiile personalului din aparatul propriu al Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare al ministerului, aprobat prin ordin al ministrului.

Art. 10. -

(1) În condițiile legii, la nivelul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale se pot înființa unități de management de proiect, denumite în continuare UMP, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe, contractate sau garantate de stat, rambursabile ori nerambursabile.

(2) Structura organizatorică, numărul de persoane, regulamentul de funcționare pentru fiecare UMP și, după caz, numărul de unități se vor stabili prin ordin al ministrului comunicațiilor și societății informaționale.

Art. 11. -

(1) În structura Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale se organizează, la nivel de direcție generală, Organismul intermediar pentru promovarea societății informaționale, în vederea gestionării fondurilor structurale și implementării măsurilor cuprinse în Programul operațional sectorial pentru creșterea competitivității economice.

(2) Structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale Organismului intermediar pentru promovarea societății informaționale vor fi stabilite prin ordin al ministrului comunicațiilor și societății informaționale.

(3) Organismul intermediar pentru promovarea societății informaționale va îndeplini atribuțiile delegate de către Autoritatea de management pentru Programul operațional sectorial pentru creșterea competitivității economice și/sau autoritățile de plată, pe bază contractuală.

(4) Organismul intermediar pentru promovarea societății informaționale funcționează cu un număr total de 60 de posturi. Modificări (1)

Art. 12. -

(1) Structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al ministrului comunicațiilor și societății informaționale, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

(2) Numărul maxim de posturi este de 188, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului. Modificări (2)

(3) Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale preia, în mod corespunzător, toate drepturile și obligațiile Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, inclusiv personalul și bunurile mobile și imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acestuia, conform dispozițiilor legale în vigoare.

(4) Personalul necesar desfășurării activităților Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale se numește sau se angajează, după caz, cu respectarea dispozițiilor legale, în limita numărului maxim de posturi aprobat, ținându-se seama de competența profesională, de nivelul de pregătire, studiile de specialitate și vechimea în specialitate.

Art. 13. -

Stabilirea numărului maxim de autoturisme și a consumului lunar de carburanți se face potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 14. -

Plățile pentru convorbirile telefonice fixe și mobile se efectuează în limita sumei de 200.000 lei anual din bugetul propriu aprobat al Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 12/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 12/2009:
Organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
Conducerea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
Structura organizatorică a Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
Dispoziții finale
;
se încarcă...