STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale | Hotărâre 12/2009

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 12/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
 •  

ANEXA Nr 1^1 ) -
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale

                                    Numărul maxim de posturi: 188,
                           exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului.
┌─────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────────┐
│    CABINETUL MINISTRULUI    ├──┤                 ├──┤ COMPARTIMENTUL CONSILIERILOR PENTRU │
└─────────────────────────────────────┘ │                 │ │      AFACERI EUROPENE      │
┌─────────────────────────────────────┐ │                 │ └───────────────────────────────────────┘
│COMPARTIMENTUL INFORMAȚII CLASIFICATE├──┤                 │ ┌───────────────────────────────────────┐
└─────────────────────────────────────┘ │       MINISTRU       ├──┤    COMPARTIMENTUL DE CONTROL    │
┌─────────────────────────────────────┐ │                 │ └───────────────────────────────────────┘
│  UNITATE POLITICI PUBLICE***)   ├──┤                 │ ┌───────────────────────────────────────┐
└─────────────────────────────────────┘ │                 ├──┤    COMPARTIMENTUL DE AUDIT    │
┌─────────────────────────────────────┐ │                 │ └───────────────────────────────────────┘
│    CONSILIER DIPLOMATIC     ├──┤                 │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐
└─────────────────────────────────────┘ │                 ├──┤UNITĂȚI DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR**)─
                     └────────────────┬─────────────────┘ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘
┌──────────────────────────────────────┐         │
│ DIRECȚIA PENTRU POLITICI ȘI PROGRAME │         │
│ ÎN DOMENIUL COMUNICAȚIILOR, AFACERI ├──────────────────┤    ┌──────────────────────────┐    ┌────────────────┐
│ EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE │         ├───────┤   SECRETAR DE STAT   ├────────┤CABINET SECRETAR│
└──────────────────────────────────────┘         │    └──────────────────────────┘    │  DE STAT   │
┌──────────────────────────────────────┐         │                      └────────────────┘
│ DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU POLITICI  │         │
│ ȘI PROGRAME ÎN DOMENIUL SOCIETĂȚII ├──────────────────┤
│ INFORMAȚIONALE ȘI INFORMARE PUBLICĂ │         │    ┌──────────────────────────┐    ┌────────────────┐
└──────────────────────────────────────┘         ├───────┤   SECRETAR DE STAT   ├────────┤CABINET SECRETAR│
┌──────────────────────────────────────┐         │    └──────────────────────────┘    │  DE STAT   │
│  ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU   ├──────────────────┤                      └────────────────┘
│PROMOVAREA SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE*)│         │
└──────────────────────────────────────┘         │    ┌──────────────────────────┐    ┌────────────────┐
┌──────────────────────────────────────┐         ├───────┤   SECRETAR DE STAT   ├────────┤CABINET SECRETAR│
│    DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI DE    ├──────────────────┤    └──────────────────────────┘    │  DE STAT   │
│      RELAȚII CU PRESA      │         │                      └────────────────┘
└──────────────────────────────────────┘         │    ┌──────────────────────────┐
┌──────────────────────────────────────┐         ├───────┤   SECRETAR GENERAL   │
│ DIRECȚIA ECONOMICĂ, RESURSE UMANE  ├──────────────────┘    └──────────────────────────┘
│     ȘI ADMINISTRATIVĂ      │
└──────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│*) Se organizează și funcționează la nivel de direcție generală.                           │
│**) Se înființează ca unitate fără personalitate juridică, distinctă de structura organizatorică a ministerului.   │
│***) Se organizează și funcționează la nivel de compartiment.                             │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 12/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 12/2009:
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
UNITĂȚI care funcționează în subordinea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
UNITĂȚI care funcționează în coordonarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
UNITĂȚI la care Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar
;
se încarcă...