Conducerea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale | Hotărâre 12/2009

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 12/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL II Conducerea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale

Art. 6. -

(1) Conducerea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale se exercită de către ministru.

(2) Ministrul comunicațiilor și societății informaționale reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorități publice, cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate, precum și în justiție.

(3) Ministrul comunicațiilor și societății informaționale răspunde de întreaga activitate a ministerului în fața Guvernului, iar în calitate de membru al Guvernului, în fața Parlamentului.

(4) Ministrul comunicațiilor și societății informaționale îndeplinește, în domeniul de activitate al ministerului, atribuțiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte atribuții specifice stabilite prin acte normative în vigoare.

(5) Ministrul comunicațiilor și societății informaționale este ordonator principal de credite.

(6) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, ministrul comunicațiilor și societății informaționale emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.

(7) În activitatea de conducere a ministerului, ministrul comunicațiilor și societății informaționale este ajutat de 3 secretari de stat. Modificări (1)

(8) Atribuțiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului comunicațiilor și societății informaționale.

(9) Ministrul comunicațiilor și societății informaționale poate delega unele dintre competențele sale, în condițiile legii.

Art. 7. - Modificări (1)

(1) Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale are un secretar general, înalt funcționar public, numit în condițiile legii.

(2) Secretarul general asigură stabilitatea funcționării Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale dintre structurile ministerului.

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Secretarul general îndeplinește atribuțiile și responsabilitățile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Secretarul general al ministerului îndeplinește și alte însărcinări stabilite de ministrul comunicațiilor și societății informaționale sau prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare al ministerului.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 12/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 12/2009:
Organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
Conducerea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
Structura organizatorică a Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
Dispoziții finale
;
se încarcă...