Art 3 Organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale | Hotărâre 12/2009

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 12/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale -
Art. 3.
-

Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale îndeplinește următoarele funcții:

a) funcția de strategie și reglementare - prin care planifică strategic, reglementează unitar și asigură elaborarea și implementarea politicilor în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale și ale societății bazate pe cunoaștere;

b) funcția de administrare și gestiune - prin care se asigură administrarea, gestionarea și atribuirea spre utilizare a patrimoniului său în mod eficient și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, administrarea și gestionarea acțiunilor la societățile comerciale la care Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar, precum și administrarea, gestionarea eficientă și atribuirea spre utilizare a pozițiilor orbitale atribuite României și a altor bunuri proprietate publică din domeniul său de activitate, în condițiile legii;

c) funcția de monitorizare, evaluare, promovare, coordonare și control al realizării politicilor în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale și ale societății bazate pe cunoaștere;

d) funcția de elaborare a cadrului normativ-metodologic, funcțional, operațional și financiar în care se realizează politicile în domeniu;

e) funcția de autoritate de stat - prin care se asigură urmărirea și controlul respectării reglementărilor în domeniul său de activitate;

f) funcția de reprezentare - prin care se asigură reprezentarea în organismele și organizațiile naționale, regionale și internaționale ca autoritate de stat, pentru domeniul său de activitate;

g) funcția de comunicare atât cu celelalte structuri ale administrației publice, cât și cu societatea civilă și cu cetățenii;

h) funcția de organism intermediar pentru promovarea societății informaționale - prin care se asigură implementarea măsurilor din Programul operațional sectorial pentru creșterea competitivității economice.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 12/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 12/2009:
Art 1 Organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
Art 2 Organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
Art 3 Organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
Art 4 Organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
Art 5 Organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
Art 6 Conducerea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
Art 7 Conducerea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
Art 8 Conducerea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
Art 9 Structura organizatorică a Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
Art 10 Structura organizatorică a Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
Art 11 Structura organizatorică a Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
Art 12 Structura organizatorică a Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
Art 13 Structura organizatorică a Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
;
se încarcă...