(Anexa nr 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr 57/2015) - FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "ÎNVĂȚĂMÂNT" -
CAPITOLUL I
Salarii de bază pentru funcțiile din învățământ

1. Funcțiile de conducere din învățământul superior

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Grad I Grad II
Salariul de bază
- lei -
Salariul de bază
- lei -
1. Rector*) S 7662 8819
2. Prorector*) S 7044 8105
3. Decan*) S 6474 7662
4. Prodecan*) S 6120 7450
5. Director de departament S 6120 7450
6. Director general administrativ al universității cu cel puțin 10000 studenți*) S 6474 7662
7. Director general administrativ al universității cu un nr mai mic de 10000 studenți*) S 5951 6848
8. Director general adjunct administrativ al universității**) S 5782 6471

*) Salariile de bază cuprind și salariul de bază aferent unei norme didactice.

**) Se utilizează numai în instituțiile de învățământ superior care au fuzionat.

2. Funcțiile de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Grad I Grad II
Salariul de bază
- lei -
Salariul de bază
- lei -
1. Inspector școlar general*) S 5727 5999
2. Inspector școlar general adjunct*) S 5363 5616
3. Director casa corpului didactic*) S 5363 5616
4. Director unitate de învățământ*) - nivel maxim**) S 4989 5151
5. Director adjunct unitate de învățământ*) - nivel maxim**) S 4616 4838
6. Inspector școlar*) S 4808 5030

*) Salariile de bază cuprind și salariul de bază aferent unei norme didactice.

**) Nivelul salariilor de bază pentru funcțiile didactice de conducere, respectiv director și director adjunct, din învățământul preuniversitar de stat, se va stabili prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

3. Funcțiile de conducere pentru funcțiile didactice auxiliare

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Grad I Grad II
Salariul de bază
- lei -
Salariul de bază
- lei -
Învățământ superior
1. Director, contabil-șef (administrator financiar) cu cel puțin 10000 studenți*) S 5782 6471
2. Director, contabil-șef (administrator financiar) cu un nr. mai mic de 10000 studenți*) S 5466 6118
3. Secretar-șef universitate cu cel puțin 10000 studenți*) S 5782 6471
4. Secretar-șef universitate cu un nr. mai mic de 10000 studenți*) S 5024 5466
5. Secretar-șef facultate*) S 3723 4058
6. Șef serviciu (administrator financiar/patrimoniu)*) S 3887 4423
7. Șef birou (administrator financiar/patrimoniu)*) S 3417 3566
Învățământ preuniversitar**)
1. Contabil-șef (administrator financiar)*) - nivel maxim S 3818 4009
2. Secretar-șef unitate de învățământ*) - nivel maxim S 3222 3384
3. Contabil-șef (administrator financiar)*) - nivel maxim M 2656 2793
4. Secretar-șef unitate de învățământ*) - nivel maxim M 2409 2531

*) Salariile de bază cuprind și salariul de bază aferent funcției de execuție.

**) Categoriile de unități de învățământ preuniversitar de stat în care se normează funcțiile de conducere și nivelul salariilor de bază pentru acestea se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

4. Salarii de bază învățământ universitar

Nr. crt. Funcția*) Nivelul studiilor Vechimea în învățământ Salariul de bază
- lei -
Gradația
0 1 2 3 4 5
1. Profesor universitar S peste 40 ani 6935
S 35-40 ani 6453
S 30-35 ani 5999
S 25-30 ani 5575
S 20-25 ani 5255
S 15-20 ani 4783 4903
S 10-15 ani 4305 4413 4523
S 6-10 ani 2991 3141 3298 3380 3465
2. Conferențiar universitar S peste 40 ani 4475
S 35-40 ani 4394
S 30-35 ani 4141
S 25-30 ani 4014
S 20-25 ani 3806
S 15-20 ani 3520 3608
S 10-15 ani 3140 3219 3299
S 6-10 ani 2599 2729 2797 2867
S 3-6 ani 2460 2583 2712 2780 2849
3. Șef lucrări (lector universitar) S 35-40 ani 3313
S 30-35 ani 3177
S 25-30 ani 2988
S 20-25 ani 2928
S 15-20 ani 2784 2854
S 10-15 ani 2661 2728 2796
S 6-10 ani 2525 2651 2718 2785
S 3-6 ani 2386 2505 2631 2696 2764
4. Asistent universitar S 35-40 ani 2762
S 30-35 ani 2743
S 25-30 ani 2724
S 20-25 ani 2705
S 15-20 ani 2620 2686
S 10-15 ani 2537 2600 2665
S 6-10 ani 2398 2518 2581 2645
S 3-6 ani 2265 2378 2497 2560 2624
S până la 3 ani 2095 2252 2365 2483 2545 2609

*) Funcțiile se ocupă potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă reprezintă nivelul minim, iar nivelul maxim se stabilește prin majorarea acestuia cu 70%.

Încadrarea între limite se face, anual, pe baza criteriilor aprobate de senatul universitar.

5. Salarii de bază învățământ preuniversitar

Nr. crt. Funcția didactică și gradul didactic*) Nivelul studiilor Vechimea în învățământ
0 1 2 3 4 5
1. Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic I S peste 40 ani 3608
S 35-40 ani 3436
S 30-35 ani 3267
S 25-30 ani 3188
S 22-25 ani 3052
S 18-22 ani 2896 2968
S 14-18 ani 2651 2717 2785
S 10-14 ani 2536 2599 2664
S 6-10 ani 2231 2343 2401 2461
S 1- 6 ani 1896 2038 2140 2247 2303 2361
2. Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic II S peste 40 ani 2938
S 35-40 ani 2822
S 30-35 ani 2700
S 25-30 ani 2612
S 22-25 ani 2486
S 18-22 ani 2358 2417
S 14-18 ani 2212 2267 2324
S 10-14 ani 2202 2257 2313
S 6-10 ani 2076 2180 2234 2290
S 1-6 ani 1828 1965 2063 2167 2221 2276
3. Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic definitiv S peste 40 ani 2793
S 35-40 ani 2677
S 30-35 ani 2560
S 25-30 ani 2437
S 22-25 ani 2367
S 18-22 ani 2227 2283
S 14-18 ani 2082 2134 2187
S 10-14 ani 2061 2113 2165
S 6-10 ani 1944 2041 2092 2145
S 1-6 ani 1707 1835 1927 2023 2074 2126
4. Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic debutant S până la 1 an 1700 1828 1919 2015 2065 2117
5. Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic I SSD peste 40 ani 2984
SSD 35-40 ani 2831
SSD 30-35 ani 2700
SSD 25-30 ani 2591
SSD 22-25 ani 2444
SSD 18-22 ani 2323 2381
SSD 14-18 ani 2174 2228 2284
SSD 10-14 ani 2108 2161 2215
SSD 6-10 ani 1899 1994 2044 2095
6. Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic II SSD peste 40 ani 2755
SSD 35-40 ani 2645
SSD 30-35 ani 2524
SSD 25-30 ani 2405
SSD 22-25 ani 2294
SSD 18-22 ani 2156 2210
SSD 14-18 ani 2010 2060 2112
SSD 10-14 ani 1990 2040 2091
SSD 6-10 ani 1884 1978 2028 2078
SSD 1-6 ani 1656 1780 1869 1963 2012 2062
7. Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic definitiv SSD peste 40 ani 2493
SSD 35-40 ani 2353
SSD 30-35 ani 2323
SSD 25-30 ani 2175
SSD 22-25 ani 2153
SSD 18-22 ani 2081 2133
SSD 14-18 ani 2010 2060 2112
SSD 10-14 ani 1990 2040 2091
SSD 6-10 ani 1869 1962 2012 2062
SSD 1-6 ani 1636 1759 1847 1939 1987 2037
8. Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic debutant SSD până la 1 an 1616 1737 1824 1915 1963 2012
9. Institutor studii superioare lungă durată grad didactic I S peste 40 ani 2944
S 35-40 ani 2796
S 30-35 ani 2659
S 25-30 ani 2553
S 22-25 ani 2405
S 18-22 ani 2287 2344
S 14-18 ani 2137 2190 2245
S 10-14 ani 2046 2097 2150
S 6-10 ani 1863 1956 2005 2055
10. Institutor studii superioare lungă durată grad didactic II S peste 40 ani 2617
S 35-40 ani 2510
S 30-35 ani 2389
S 25-30 ani 2283
S 22-25 ani 2173
S 18-22 ani 2086 2138
S 14-18 ani 1970 2019 2070
S 10-14 ani 1959 2008 2058
S 6-10 ani 1856 1949 1998 2047
S 1-6 ani 1636 1759 1847 1939 1987 2037
11. Institutor studii superioare lungă durată grad didactic definitiv S peste 40 ani 2444
S 35-40 ani 2321
S 30-35 ani 2203
S 25-30 ani 2119
S 22-25 ani 2081
S 18-22 ani 1984 2034
S 14-18 ani 1909 1957 2006
S 10-14 ani 1883 1930 1978
S 6-10 ani 1783 1872 1919 1967
S 1-6 ani 1566 1683 1768 1856 1902 1950
12. Institutor studii superioare lungă durată grad didactic debutant S până la 1 an 1545 1661 1744 1831 1877 1924
13. Institutor studii superioare scurtă durată grad didactic I SSD peste 40 ani 2871
SSD 35-40 ani 2720
SSD 30-35 ani 2614
SSD 25-30 ani 2478
SSD 22-25 ani 2342
SSD 18-22 ani 2211 2266
SSD 14-18 ani 2048 2099 2152
SSD 10-14 ani 1993 2043 2094
SSD 6-10 ani 1749 1836 1882 1929
14. Institutor studii superioare scurtă durată grad didactic II SSD peste 40 ani 2525
SSD 35-40 ani 2422
SSD 30-35 ani 2283
SSD 25-30 ani 2192
SSD 22-25 ani 2081
SSD 18-22 ani 1996 2046
SSD 14-18 ani 1855 1901 1949
SSD 10-14 ani 1843 1889 1936
SSD 6-10 ani 1744 1831 1877 1924
SSD 1-6 ani 1535 1650 1733 1819 1865 1911
15. Institutor studii superioare scurtă durată grad didactic definitiv SSD peste 40 ani 2384
SSD 35-40 ani 2343
SSD 30-35 ani 2151
SSD 25-30 ani 2058
SSD 22-25 ani 2035
SSD 18-22 ani 1938 1986
SSD 14-18 ani 1843 1889 1936
SSD 10-14 ani 1833 1879 1926
SSD 6-10 ani 1734 1821 1866 1913
SSD 1-6 ani 1525 1639 1721 1807 1853 1899
16. Institutor studii superioare scurtă durată grad didactic debutant SSD până la 1 an 1515 1629 1710 1796 1840 1886
17. Învățător, educatoare, maistru- instructor; (cu studii de nivel liceal) grad didactic I M peste 40 ani 2889
M 35-40 ani 2774
M 30-35 ani 2649
M 25-30 ani 2507
M 22-25 ani 2376
M 18-22 ani 2119 2172
M 14-18 ani 1988 2038 2089
M 10-14 ani 1909 1957 2006
M 6-10 ani 1808 1898 1946 1995
18. Învățător, educatoare, maistru- instructor; (cu studii de nivel liceal) grad didactic II M peste 40 ani 2437
M 35-40 ani 2307
M 30-35 ani 2202
M 25-30 ani 2114
M 22-25 ani 2035
M 18-22 ani 1970 2019
M 14-18 ani 1909 1957 2006
M 10-14 ani 1899 1946 1995
M 6-10 ani 1798 1888 1935 1983
M 1-6 ani 1568 1686 1770 1858 1905 1952
19. Învățător, educatoare, maistru- instructor; (cu studii de nivel liceal) grad didactic definitiv M peste 40 ani 2288
M 35-40 ani 2185
M 30-35 ani 2066
M 25-30 ani 1990
M 22-25 ani 1962
M 18-22 ani 1900 1948
M 14-18 ani 1823 1869 1915
M 10-14 ani 1813 1858 1905
M 6-10 ani 1717 1803 1848 1894
M 1-6 ani 1515 1629 1710 1796 1840 1886
20. Învățător, educatoare, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal) debutant M până la 1 an 1495 1607 1687 1772 1816 1862
21. Profesor, învățător, educatoare, educator, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate) M peste 40 ani 1980
M 35-40 ani 1959
M 30-35 ani 1939
M 25-30 ani 1920
M 22-25 ani 1910
M 18-22 ani 1853 1899
M 14-18 ani 1798 1843 1889
M 10-14 ani 1778 1822 1868
M 6-10 ani 1677 1761 1805 1850
M 1-6 ani 1475 1586 1665 1748 1792 1837
M până la 1 an 1465 1575 1654 1736 1780 1824

*) Funcțiile se ocupă potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

6. Salarii de bază pentru funcțiile didactice auxiliare

Nr. crt. Funcția, gradul sau treapta profesională Nivelul studiilor Salarii de bază
- lei -
Gradația
Funcții de execuție 0 1 2 3 4 5
1. Administrator financiar grad I*) S 2290 2462 2585 2714 2782 2851
grad II*) S 1919 2063 2166 2274 2331 2390
grad III*) S 1818 1954 2052 2155 2209 2264
debutant*) S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
2. Informatician gradul IA S 2324 2498 2623 2754 2823 2894
gradul I S 2161 2323 2439 2561 2625 2691
gradul II S 2060 2215 2325 2441 2503 2565
debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
3. Secretar instituție unitate de învățământ I**) S 2255 2424 2545 2673 2739 2808
II**) S 2151 2312 2428 2549 2613 2678
III**) S 1672 1797 1887 1982 2031 2082
debutant**) S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
4. Pedagog școlar, laborant; IA S 1999 2149 2256 2369 2428 2489
I S 1802 1937 2034 2136 2189 2244
II S 1638 1761 1849 1941 1990 2040
debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
5. Instructor-animator, corepetitor; instructor de educație extrașcolară gradul I S 1609 1730 1816 1907 1955 2004
gradul II S 1560 1677 1761 1849 1895 1942
debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
6. Administrator patrimoniu grad I***) S 2290 2462 2585 2714 2782 2851
grad II***) S 1832 1969 2068 2171 2226 2281
grad III***) S 1689 1816 1906 2002 2052 2103
debutant***) S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
7. Administrator financiar grad I*) SSD 1768 1901 1996 2095 2148 2201
grad II*) SSD 1651 1775 1864 1957 2006 2056
grad III*) SSD 1475 1586 1665 1748 1792 1837
debutant*) SSD 1439 1547 1624 1705 1748 1792
8. Informatician gradul I SSD 1828 1965 2063 2167 2221 2276
gradul II SSD 1667 1792 1882 1976 2025 2076
gradul III SSD 1505 1618 1699 1784 1828 1874
debutant SSD 1439 1547 1624 1705 1748 1792
9. Secretar instituție unitate de învățământ I**) SSD 1889 2031 2132 2239 2295 2352
II**) SSD 1687 1814 1904 1999 2049 2101
III**) SSD 1533 1648 1730 1817 1862 1909
debutant**) SSD 1439 1547 1624 1705 1748 1792
10. Pedagog școlar, laborant I SSD 1717 1846 1938 2035 2086 2138
II SSD 1616 1737 1824 1915 1963 2012
III SSD 1449 1558 1636 1717 1760 1804
debutant SSD 1439 1547 1624 1705 1748 1792
11. Instructor-animator, corepetitor, instructor de educație extrașcolară gradul I SSD 1480 1591 1671 1754 1798 1843
gradul II SSD 1459 1568 1647 1729 1772 1817
debutant SSD 1439 1547 1624 1705 1748 1792
12. Administrator patrimoniu grad I***) SSD 1480 1591 1671 1754 1798 1843
grad II***) SSD 1459 1568 1647 1729 1772 1817
grad III***) SSD 1449 1558 1636 1717 1760 1804
debutant***) SSD 1439 1547 1624 1705 1748 1792
13. Administrator financiar treapta I*) M 1515 1629 1710 1796 1840 1886
treapta II*) M 1414 1520 1596 1676 1718 1761
treapta III*) M 1399 1504 1579 1658 1700 1742
debutant*) M 1389 1493 1568 1646 1687 1730
14. Informatician IA PL/M 1616 1737 1824 1915 1963 2012
I PL/M 1515 1629 1710 1796 1840 1886
II PL/M 1409 1515 1590 1670 1712 1754
III PL/M 1399 1504 1579 1658 1700 1742
debutant PL/M 1389 1493 1568 1646 1687 1730
15. Secretar IA**) M 1616 1737 1824 1915 1963 2012
I**) M 1515 1629 1710 1796 1840 1886
II**) M 1409 1515 1590 1670 1712 1754
III**) M 1399 1504 1579 1658 1700 1742
debutant**) M 1389 1493 1568 1646 1687 1730
16. Pedagog școlar IA M 1414 1520 1596 1676 1718 1761
I M 1409 1515 1590 1670 1712 1754
II M 1399 1504 1579 1658 1700 1742
debutant M 1389 1493 1568 1646 1687 1730
17. Instructor-animator, instructor educație extrașcolară IA M 1414 1520 1596 1676 1718 1761
I M 1409 1515 1590 1670 1712 1754
II M 1399 1504 1579 1658 1700 1742
debutant M 1389 1493 1568 1646 1687 1730
18. Corepetitor I M 1409 1515 1590 1670 1712 1754
II M 1399 1504 1579 1658 1700 1742
debutant M 1389 1493 1568 1646 1687 1730
19. Șef atelier-școală, tehnician, administrator patrimoniu treapta I***) M 1515 1629 1710 1796 1840 1886
treapta II***) M 1414 1520 1596 1676 1718 1761
treapta III***) M 1399 1504 1579 1658 1700 1742
debutant***) M 1389 1493 1568 1646 1687 1730
20. Laborant I PL/M 1409 1515 1590 1670 1712 1754
II PL/M 1399 1504 1579 1658 1700 1742
debutant PL/M 1389 1493 1568 1646 1687 1730
21. Instructor, model I M 1409 1515 1590 1670 1712 1754
II M 1399 1504 1579 1658 1700 1742
debutant M 1389 1493 1568 1646 1687 1730
22. Mediator școlar I M/G 1394 1499 1573 1652 1693 1736
II M/G 1384 1488 1562 1640 1681 1723
debutant M/G 1374 1477 1551 1628 1669 1711
23. Îngrijitor grupă învățământ preșcolar M/G 1374 1477 1551 1628 1669 1711
debutant M/G 1364 1466 1540 1617 1657 1698
24. Supraveghetor noapte I G 1374 1477 1551 1628 1669 1711
II G 1364 1466 1540 1617 1657 1698
25. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IA - din instituții de învățământ superior și biblioteci centrale universitare S 2121 2280 2394 2514 2577 2641
Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I S 2101 2259 2372 2490 2552 2616
Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II S 2021 2173 2281 2395 2455 2517
Bibliotecar, documentarist, redactor debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
26. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I SSD 1825 1962 2060 2163 2217 2272
Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II SSD 1638 1761 1849 1941 1990 2040
Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III SSD 1444 1552 1630 1711 1754 1798
Bibliotecar, documentarist, redactor debutant SSD 1439 1547 1624 1705 1748 1792
27. Bibliotecar, documentarist, redactor IA PL/M 1566 1683 1768 1856 1902 1950
Bibliotecar, documentarist, redactor I PL/M 1428 1535 1612 1692 1735 1778
Bibliotecar, documentarist, redactor II PL/M 1369 1472 1545 1623 1663 1705
Bibliotecar, documentarist, redactor debutant PL/M 1364 1466 1540 1617 1657 1698
28. Mânuitor carte M/G 1364 1466 1540 1617 1657 1698
29. Analist, programator, inginer sistem; IA S 2563 2755 2893 3038 3114 3191
Analist, programator, inginer sistem; I S 2294 2466 2589 2719 2787 2856
Analist, programator, inginer sistem; II S 2057 2211 2322 2438 2499 2561
Analist, programator, inginer sistem; deb. S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
30. Analist (programator) ajutor; IA M 1609 1730 1816 1907 1955 2004
Analist (programator) ajutor; I M 1467 1577 1656 1739 1782 1827
Analist (programator) ajutor; II M 1369 1472 1545 1623 1663 1705
Analist (programator) ajutor; debutant M 1364 1466 1540 1617 1657 1698
31. Operator, controlor date; I M 1491 1603 1683 1767 1811 1857
Operator, controlor date; II M 1428 1535 1612 1692 1735 1778
Operator, controlor date; III M 1369 1472 1545 1623 1663 1705
Operator, controlor date; debutant M 1364 1466 1540 1617 1657 1698
32. Inginer gradul IA S 2005 2155 2263 2376 2436 2497
Inginer gradul I S 1882 2023 2124 2231 2286 2343
Inginer gradul II S 1725 1854 1947 2044 2096 2148
Inginer gradul debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
33. Subinginer gradul I SSD 1725 1854 1947 2044 2096 2148
Subinginer gradul II SSD 1597 1717 1803 1893 1940 1989
Subinginer gradul III SSD 1444 1552 1630 1711 1754 1798
Subinginer debutant SSD 1439 1547 1624 1705 1748 1792
34. Biolog, biochimist, chimist, fizician principal S 2383 2562 2690 2824 2895 2967
Biolog, biochimist, chimist, fizician specialist S 2079 2235 2347 2464 2526 2589
Biolog, biochimist, chimist, fizician S 1734 1864 1957 2055 2106 2159
Biolog, biochimist, chimist, fizician, debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
35. Inginer agronom, zootehnist, pedolog I S 1953 2099 2204 2315 2373 2432
Inginer agronom, zootehnist, pedolog II S 1711 1839 1931 2028 2079 2131
Inginer agronom, zootehnist, pedolog III S 1679 1805 1895 1990 2040 2091
Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
36. Psiholog, sociolog principal S 2144 2305 2420 2541 2605 2670
Psiholog, sociolog S 1910 2053 2156 2264 2320 2378
Psiholog, sociolog debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
37. Cercetător științific principal I S 1906 2049 2151 2259 2315 2373
Cercetător științific principal II S 1751 1882 1976 2075 2127 2180
Cercetător științific principal III S 1647 1771 1859 1952 2001 2051
Cercetător științific S 1444 1552 1630 1711 1754 1798
38. Asistent de cercetare științifică S 1550 1666 1750 1837 1883 1930
Asistent de cercetare științifică stagiar S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
39. Asistent I M 1379 1482 1557 1634 1675 1717
Asistent II M 1369 1472 1545 1623 1663 1705
Asistent stagiar M 1364 1466 1540 1617 1657 1698
40. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic I S 2639 2837 2979 3128 3206 3286
Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic II S 2415 2596 2726 2862 2934 3007
Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic III S 2246 2414 2535 2662 2728 2797
Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
41. Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine sunet I S 2360 2537 2664 2797 2867 2939
Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet II S 2233 2400 2520 2647 2713 2781
Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet III S 1970 2118 2224 2335 2393 2453
Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
42. Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; I S 2457 2641 2773 2912 2985 3059
Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; II S 2050 2204 2314 2430 2490 2553
Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; III S 1742 1873 1966 2065 2116 2169
Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
43. Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; I - 1389 1493 1568 1646 1687 1730
Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; II - 1379 1482 1557 1634 1675 1717
Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; III - 1369 1472 1545 1623 1663 1705
Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; debutant - 1364 1466 1540 1617 1657 1698
44. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I S 2100 2258 2370 2489 2551 2615
Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II S 1795 1930 2026 2127 2181 2235
Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III S 1679 1805 1895 1990 2040 2091
Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
45. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I - 1566 1683 1768 1856 1902 1950
Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II - 1428 1535 1612 1692 1735 1778
Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III - 1369 1472 1545 1623 1663 1705
Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant - 1364 1466 1540 1617 1657 1698
46. Regizor scenă (culise) I M 1566 1683 1768 1856 1902 1950
Regizor scenă (culise) II M 1428 1535 1612 1692 1735 1778
Regizor scenă (culise) III M 1369 1472 1545 1623 1663 1705
Regizor scenă (culise) debutant M 1364 1466 1540 1617 1657 1698
47. Secretar tehnic de redacție, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic I S 2100 2258 2370 2489 2551 2615
Secretar tehnic de redacție, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic II S 1840 1978 2077 2181 2235 2291
Secretar tehnic de redacție, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic III S 1780 1914 2009 2110 2162 2216
Secretar tehnic de redacție, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
48. Redactor I SSD 1739 1869 1963 2061 2113 2165
Redactor II SSD 1560 1677 1761 1849 1895 1942
Redactor III SSD 1444 1552 1630 1711 1754 1798
Redactor debutant SSD 1439 1547 1624 1705 1748 1792
49. Secretar de redacție, tehnoredactor IA M 1566 1683 1768 1856 1902 1950
Secretar de redacție, tehnoredactor I M 1428 1535 1612 1692 1735 1778
Secretar de redacție, tehnoredactor II M 1369 1472 1545 1623 1663 1705
Secretar de redacție, tehnoredactor debutant M 1364 1466 1540 1617 1657 1698
50. Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IA S 2383 2562 2690 2824 2895 2967
Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf I S 1864 2004 2104 2209 2264 2321
Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf II S 1693 1820 1911 2007 2057 2108
Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
51. Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf I SSD 1725 1854 1947 2044 2096 2148
Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf II SSD 1597 1717 1803 1893 1940 1989
Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf III SSD 1444 1552 1630 1711 1754 1798
Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf debutant SSD 1439 1547 1624 1705 1748 1792
52. Conservator, restaurator, custode sala I M 1492 1604 1684 1768 1813 1858
Conservator, restaurator, custode sala II M 1379 1482 1557 1634 1675 1717
Conservator, restaurator, custode sala III M 1369 1472 1545 1623 1663 1705
Conservator, restaurator, custode sala debutant M 1364 1466 1540 1617 1657 1698
53. Asistent social gradul I - (asistent social principal) S 1658 1782 1871 1965 2014 2065
Asistent social gradul II - (asistent social specialist) S 1566 1683 1768 1856 1902 1950
Asistent social gradul III - (asistent social practicant) S 1545 1661 1744 1831 1877 1924
Asistent social debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
54. Asistent social gradul I - (asistent social principal) SSD 1454 1563 1641 1723 1766 1811
Asistent social gradul II - (asistent social ) SSD 1444 1552 1630 1711 1754 1798
Asistent social debutant SSD 1439 1547 1624 1705 1748 1792
55. Asistent social I - (asistent social principal) PL/M 1403 1508 1584 1663 1704 1747
Asistent social gradul II - (asistent social ) PL/M 1369 1472 1545 1623 1663 1705
Asistent social debutant PL/M 1364 1466 1540 1617 1657 1698
56. Antrenor maestru (categoria I) - 2192 2356 2474 2598 2663 2729
Antrenor senior (categoria a II-a) - 1843 1981 2080 2184 2239 2295
Antrenor (categoria a III-a și a IV-a) - 1744 1875 1969 2067 2119 2172
Antrenor asistent (categoria a V-a și debutant) - 1364 1466 1540 1617 1657 1698
57. Medic veterinar I S 2297 2469 2593 2722 2790 2860
Medic veterinar II S 1952 2098 2203 2313 2371 2431
Medic veterinar III S 1676 1802 1892 1986 2036 2087
Medic veterinar debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
58. Tehnician IA***) M 1478 1589 1668 1752 1795 1840
59. Căpitan M 1364 1466 1540 1617 1657 1698
60. Șef mecanic M 1364 1466 1540 1617 1657 1698
61. Ofițer de punte M 1371 1474 1548 1625 1666 1707
62. Șef timonier - 1371 1474 1548 1625 1666 1707

*) Se utilizează și pentru funcțiile: economist, referent și contabil, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de învățare, instruire, compensare, recuperare și protecție specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului de învățământ special și special integrat.

**) Se utilizează și pentru funcția de secretar, prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005.

***) Se utilizează și pentru funcțiile: inginer, tehnician, merceolog, administrator și funcționar, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 20/2016:
Unități sanitare, de asistență socială și de asistență medico socială
Salarii de bază pentru funcțiile din învățământ
;
se încarcă...