FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ" | Ordonanță de urgență 20/2016

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

(Anexa nr 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr 57/2015) -
FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ"

CAPITOLUL I Unități sanitare, de asistență socială și de asistență medico-socială

1. Salarii de bază pentru funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Spitale peste 400 de paturi Spitale sub 400 de paturi Servicii de ambulanță
Grad I Grad II Grad I Grad II Grad I Grad II
Salariile de bază
- lei -
Salariile de bază
- lei -
Salariile de bază
- lei -
Salariile de bază
- lei -
Salariile de bază
- lei -
Salariile de bază
- lei -
1. Manager S 6500 6791 6400 6500
2. Manager general S 6400 6500
3. Director medical S 6350 6400 6250 6350 6069 6200
4. Director de cercetare-dezvoltare S 5500 5600 5450 5500
5. Director financiar-contabil S 5500 5600 5450 5500
6. Director economic S 5450 5500
7. Director tehnic S 4095 4212
8. Director de îngrijiri S, SSD 4095 4212
9. Alți directori S 5500 5600 5450 5500
10. Asistent-șef S, SSD, PL 4095 4212
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Institutul Național de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C. T. Nicolau" Centrul de Transfuzie Sanguină al Municipiului București Centre de transfuzie sanguină regionale Centre de transfuzie sanguină județene
Grad I Grad II Grad I Grad II Grad I Grad II Grad I Grad II
Salariile de bază
- lei -
Salariile de bază
- lei -
Salariile de bază
- lei -
Salariile de bază
- lei -
Salariile de bază
- lei -
Salariile de bază
- lei -
Salariile de bază
- lei -
Salariile de bază
- lei -
1. Director general 5500 5737
2. Director, director general adjunct S 5274 5500 5274 5500 5128 5274 5128 5274
3. Director adjunct științific S 5128 5274
4. Director adjunct financiar contabilitate S 3459 4212
5. Director resurse umane S 3459 4212
6. Contabil-șef S 3459 4212 3400 4095 3363 3557
Nr. crt. Alte funcții de conducere Nivelul studiilor Grad I Grad II
Salariile de bază
- lei -
Salariile de bază
- lei -
1. Director general*) S 5500 5737
2. Director general adjunct, director, director executiv*) S 5274 5500
3. Director adjunct*) S 5128 5274
4. Director adjunct financiar-contabil*) S 3659 4212
5. Contabil-șef*) S 3459 4212
6. Medic șef ambulatoriu de specialitate și altele similare S 5500 5550
7. Șef serviciu S 3459 4212
8. Șef birou, șef atelier, șef laborator, șef oficiu S 2955 3459
9. Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog), șef secție, șef laborator și altele similare S 5500 5550
10. Asistent medical-șef pe unitate S, SSD, PL 3850 3950
11. Șef formație muncitori 1500 1900

*) Se utilizează în unitățile sanitare fără paturi.

NOTE:

1. Medicii în specialitatea anatomie patologică și medicină legală care ocupă funcția de medic șef serviciu medicină legală/anatomie patologică beneficiază de creșterea cu 5% a salariului de bază avut.

2. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcția de șef laborator și altele similare în cadrul institutelor de medicină legală beneficiază de creșterea cu 5% a salariului de bază avut.

3. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcții în conducerea institutelor de medicină legală beneficiază de creșterea cu 10% a salariului de bază avut.

4. Medicii în specialitatea anatomie patologică și medicină legală care ocupă funcții de conducere în comitetul director al unităților sanitare cu paturi beneficiază de creșterea cu 10% a salariului de bază avut.

I.1. Persoanele care exercită funcțiile nominalizate în tabel pe perioada cât exercită aceste funcții beneficiază de creșterea salariului de bază avut, după cum urmează:

Nr crt. Funcția Creștere salariu de bază
%
1. Director program de rezidențiat medicină de urgență 12,5
2. Responsabil de formare în rezidențiat medicină de urgență 10
3. Farmacist șef serviciu 7,5
4. Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, oficiant medical, moașă, laborant și altele similare) șef 10
5. Chimist, biolog, biochimist, asistent medical, cu gestiune 5
6. Spălătoreasă cu gestiune 2,5
7. Șef echipă 2,5
8. Medic inspector, farmacist inspector, psiholog inspector - direcția de sănătate publică 12,5
9. Medic coordonator substație Serviciul de ambulanță București-Ilfov/substație serviciul de ambulanță județean 10
10. Asistent medical coordonator substație Serviciul de ambulanță București-Ilfov/substație serviciul de ambulanță județean 10
11. Ambulanțier cu atribuții de avizare tehnică substație Serviciul de ambulanță București-Ilfov/ substație serviciul de ambulanță județean 10
12. Asistent medical responsabil pe tură cu stocul 3 de medicamente (stocul de urgență din stația centrală a Serviciului de ambulanță București-Ilfov și stațiile centrale din serviciile de ambulanță județene) 10

I.2. Indemnizații de cel mult 25% în cursul unei luni, din salariul de bază al funcției de execuție îndeplinită, pentru activități prestate în afara obligațiilor funcției de bază și care nu fac parte din salariul de bază, pentru membrii comisiilor de avizare medico- legală, ai comisiilor de expertiză și recuperare a capacității de muncă și ai comisiilor medicale

2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din unități sanitare și unități de asistență medico-socială

Unitățile clinice cuprind: spitale clinice județene de urgență, spitale județene de urgență, spitale regionale, spitale clinice de specialitate de urgență, spitale clinice, spitale de urgență, spitale de specialitate, Spitalul Universitar de Urgență "Elias"*), Institutul Național de Sănătate Publică, institute și centre medicale, institute de medicină legală, centre de transfuzie sanguină județene și al municipiului București, Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă din subordinea Academiei Române*), Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă

a) Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar

a.1. Unități clinice

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Unități clinice
Salariile de bază
- lei -
Gradația
0 1 2 3 4 5
1. Medic primar S 4100 4408 4628 4859 4981 5105
2. Medic primar dentist S 4100 4408 4628 4859 4981 5105
3. Medic specialist S 3222 3464 3637 3819 3914 4012
4. Medic specialist dentist S 3222 3464 3637 3819 3914 4012
5. Medic rezident anul VI-VII S 2965 3187 3347 3514 3602 3692
6. Medic rezident anul IV-V S 2463 2648 2780 2919 2992 3067
7. Medic dentist rezident anul IV-V S 2463 2648 2780 2919 2992 3067
8. Medic rezident anul III S 2395 2575 2703 2839 2909 2982
9. Medic dentist rezident anul III S 2395 2575 2703 2839 2909 2982
10. Medic rezident anul II S 2146 2307 2422 2543 2607 2672
11. Medic dentist rezident anul II S 2146 2307 2422 2543 2607 2672
12. Medic rezident anul I S 1914 2058 2160 2268 2325 2383
13. Medic dentist rezident anul I S 1914 2058 2160 2268 2325 2383
14. Medic S 2364 2541 2668 2802 2872 2944
15. Medic dentist S 2364 2541 2668 2802 2872 2944
16. Farmacist primar*1) S 2957 3179 3338 3505 3592 3682
17. Farmacist specialist S 2426 2608 2738 2875 2947 3021
18. Farmacist S 2036 2189 2298 2413 2473 2535
19. Farmacist rezident anul III S 2172 2335 2452 2574 2639 2705
20. Farmacist rezident anul II S 2050 2204 2314 2430 2490 2553
21. Farmacist rezident anul I S 1900 2043 2145 2252 2308 2366
22. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 2816 3027 3179 3337 3421 3506
23. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 2307 2480 2604 2734 2803 2873
24. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 1832 1969 2068 2171 2226 2281
25. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 1640 1763 1851 1944 1992 2042
26. Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă; principal S 2760 2967 3115 3271 3353 3437
27. Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă S 2132 2292 2406 2527 2590 2655
28. Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă; debutant S 1623 1745 1832 1924 1972 2021
29. Dentist principal SSD 1832 1969 2068 2171 2226 2281
30. Dentist SSD 1730 1860 1953 2050 2102 2154
31. Dentist debutant SSD 1578 1696 1781 1870 1917 1965
32. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico- chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologi e și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principal SSD 2275 2446 2568 2696 2764 2833
33. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico- chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologi e și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar SSD 1993 2142 2250 2362 2421 2482
34. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico- chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologi e și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutant SSD 1568 1686 1770 1858 1905 1952
35. Asistent medical principal*2) PL 2176 2339 2456 2579 2643 2710
36. Asistent medical*2) PL 1960 2107 2212 2323 2381 2441
37. Asistent medical debutant*2) PL 1550 1666 1750 1837 1883 1930
38. Asistent medical principal*2) M 1909 2052 2155 2263 2319 2377
39. Asistent medical*2) M 1745 1876 1970 2068 2120 2173
40. Asistent medical debutant*2) M 1517 1631 1712 1798 1843 1889
41. Tehnician dentar principal*3) M 1909 2052 2155 2263 2319 2377
42. Tehnician dentar*3) M 1745 1876 1970 2068 2120 2173
43. Tehnician dentar debutant*3) M 1517 1631 1712 1798 1843 1889
44. Soră medicală principală*4) M 1705 1833 1925 2021 2071 2123
45. Soră medicală *4) M 1560 1677 1761 1849 1895 1942
46. Soră medicală debutant *4) M 1516 1630 1711 1797 1842 1888
47. Autopsier principal M 1705 1833 1925 2021 2071 2123
48. Autopsier M 1560 1677 1761 1849 1895 1942
49. Autopsier debutant M 1516 1630 1711 1797 1842 1888
50. Statistician medical, registrator medical; principal M 1705 1833 1925 2021 2071 2123
51. Statistician medical, registrator medical M 1560 1677 1761 1849 1895 1942
52. Statistician medical, registrator medical; debutant M 1516 1630 1711 1797 1842 1888

a.2. Anatomia patologică și medicina legală

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Anatomia patologică și medicina legală
Salariile de bază
- lei -
Gradația
0 1 2 3 4 5
1. Medic primar S 7585 8154 8562 8990 9214 9445
2. Medic specialist S 5961 6408 6728 7065 7242 7423
3. Medic rezident anul IV-V S 4557 4898 5143 5400 5535 5674
4. Medic rezident anul III S 4431 4763 5001 5251 5383 5517
5. Medic rezident anul II S 3970 4268 4481 4705 4823 4944
6. Medic rezident anul I S 3541 3806 3997 4197 4302 4409
7. Farmacist primar*1) S 5789 6223 6534 6861 7033 7208
8. Farmacist specialist S 4727 5082 5336 5602 5742 5886
9. Farmacist S 4100 4408 4628 4859 4981 5105
10. Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat; principal S 5395 5800 6090 6394 6554 6718
11. Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat S 4139 4449 4672 4905 5028 5154
12. Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat; debutant S 2471 2656 2789 2929 3002 3077
13. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică; principal SSD 4288 4610 4840 5082 5209 5339
14. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică; principal SSD 3861 4151 4358 4576 4690 4808
15. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică; principal SSD 2305 2478 2602 2732 2800 2870
16. Asistent medical principal*2) PL 4227 4544 4771 5010 5135 5263
17. Asistent medical*2) PL 3795 4080 4284 4498 4610 4725
18. Asistent medical debutant*2) PL 2136 2296 2411 2532 2595 2660
19. Asistent medical principal*2) M 3692 3969 4167 4376 4485 4597
20. Asistent medical*2) M 3365 3617 3798 3988 4088 4190
21. Asistent medical debutant*2) M 2080 2236 2348 2465 2527 2590
22. Soră medicală principală*4) M 3284 3530 3707 3892 3989 4089
23. Soră medicală*4) M 2858 3073 3226 3388 3472 3559
24. Soră medicală debutant*4) M 2080 2236 2348 2465 2527 2590
25. Autopsier principal M 3284 3530 3707 3892 3989 4089
26. Autopsier M 2858 3073 3226 3388 3472 3559
27. Autopsier debutant M 2080 2236 2348 2465 2527 2590
28. Statistician medical, registrator medical, registrator medical anatomie patologică; principal M 3284 3530 3707 3892 3989 4089
29. Statistician medical, registrator medical, registrator medical anatomie patologică M 2858 3073 3226 3388 3472 3559
30. Statistician medical, registrator medical, registrator medical anatomie patologică; debutant M 2080 2236 2348 2465 2527 2590

a.3. Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
Salariile de bază
- lei -
Gradația
0 1 2 3 4 5
1. Medic primar S 4371 4699 4934 5180 5310 5443
2. Medic dentist primar S 4371 4699 4934 5180 5310 5443
3. Medic specialist S 3400 3655 3838 4030 4130 4234
4. Medic dentist specialist S 3400 3655 3838 4030 4130 4234
5. Medic rezident anul IV-V S 2563 2755 2893 3038 3114 3191
6. Medic rezident anul III S 2495 2682 2816 2957 3031 3107
7. Medic rezident anul II S 2246 2414 2535 2662 2728 2797
8. Medic rezident anul I S 2014 2165 2273 2387 2447 2508
9. Medic S 2464 2649 2781 2920 2993 3068
10. Medic dentist S 2464 2649 2781 2920 2993 3068
11. Farmacist primar*1) S 2960 3182 3341 3508 3596 3686
12. Farmacist specialist S 2427 2609 2739 2876 2948 3022
13. Farmacist S 2036 2189 2298 2413 2473 2535
14. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 2820 3032 3183 3342 3426 3511
15. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 2310 2483 2607 2738 2806 2876
16. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 2000 2150 2258 2370 2430 2490
17. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 1676 1802 1892 1986 2036 2087
18. Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, moașă; principal S 2765 2972 3121 3277 3359 3443
19. Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, moașă S 2135 2295 2410 2530 2594 2658
20. Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, moașă; debutant S 1630 1752 1840 1932 1980 2030
21. Dentist principal SSD 1921 2065 2168 2277 2334 2392
22. Dentist SSD 1866 2006 2106 2212 2267 2324
23. Dentist debutant SSD 1588 1707 1792 1882 1929 1977
24. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico- chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologi e și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principal SSD 2310 2483 2607 2738 2806 2876
25. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico- chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologi e și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar SSD 1995 2145 2252 2364 2424 2484
26. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico- chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologi e și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutant SSD 1568 1686 1770 1858 1905 1952
27. Asistent medical principal*2) PL 2180 2344 2461 2584 2648 2715
28. Asistent medical*2) PL 1965 2112 2218 2329 2387 2447
29. Asistent medical debutant*2) PL 1560 1677 1761 1849 1895 1942
30. Asistent medical principal*2) M 2149 2310 2426 2547 2611 2676
31. Asistent medical*2) M 1750 1881 1975 2074 2126 2179
32. Asistent medical debutant*2) M 1520 1634 1716 1801 1847 1893
33. Tehnician dentar principal*3) M 1915 2059 2162 2270 2326 2385
34. Tehnician dentar*3) M 1750 1881 1975 2074 2126 2179
35. Tehnician dentar debutant*3) M 1520 1634 1716 1801 1847 1893
36. Soră medicală principală*4) M 1710 1838 1930 2027 2077 2129
37. Soră medicală*4) M 1570 1688 1772 1861 1907 1955
38. Soră medicală debutant*4) M 1520 1634 1716 1801 1847 1893
39. Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgență; principal M 1710 1838 1930 2027 2077 2129
40. Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgență M 1570 1688 1772 1861 1907 1955
41. Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgență; debutant M 1520 1634 1716 1801 1847 1893

a.4. Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, și unități de asistență medico-socială

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, și unități de asistență medico-socială
Salariile de bază
- lei -
Gradația
0 1 2 3 4 5
1. Medic primar S 3274 3520 3696 3880 3977 4077
2. Medic dentist primar S 3274 3520 3696 3880 3977 4077
3. Medic specialist S 2852 3066 3219 3380 3465 3551
4. Medic dentist specialist S 2852 3066 3219 3380 3465 3551
5. Medic S 2367 2545 2672 2805 2875 2947
6. Medic dentist S 2367 2545 2672 2805 2875 2947
7. Farmacist primar*1) S 2351 2527 2654 2786 2856 2927
8. Farmacist specialist S 2158 2320 2436 2558 2622 2687
9. Farmacist S 2036 2189 2298 2413 2473 2535
10. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 2205 2370 2489 2613 2679 2746
11. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 1921 2065 2168 2277 2334 2392
12. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 1813 1949 2046 2149 2202 2258
13. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 1625 1747 1834 1926 1974 2023
14. Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă; principal S 1843 1981 2080 2184 2239 2295
15. Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă S 1699 1826 1918 2014 2064 2116
16. Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă; debutant S 1603 1723 1809 1900 1947 1996
17. Dentist principal SSD 1730 1860 1953 2050 2102 2154
18. Dentist SSD 1605 1725 1812 1902 1950 1999
19. Dentist debutant SSD 1568 1686 1770 1858 1905 1952
20. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico- chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologi e și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principal SSD 1774 1907 2002 2103 2155 2209
21. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico- chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologi e și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar SSD 1605 1725 1812 1902 1950 1999
22. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico- chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologi e și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutant SSD 1568 1686 1770 1858 1905 1952
23. Asistent medical principal*2) PL 1738 1868 1962 2060 2111 2164
24. Asistent medical*2) PL 1574 1692 1777 1865 1912 1960
25. Asistent medical debutant*2) PL 1540 1656 1738 1825 1871 1918
26. Asistent medical principal*2) M 1637 1760 1848 1940 1989 2038
27. Asistent medical*2) M 1535 1650 1733 1819 1865 1911
28. Asistent medical debutant*2) M 1513 1626 1708 1793 1838 1884
29. Tehnician dentar principal*3) M 1631 1753 1841 1933 1981 2031
30. Tehnician dentar*3) M 1550 1666 1750 1837 1883 1930
31. Tehnician dentar debutant*3) M 1513 1626 1708 1793 1838 1884
32. Soră medicală principală*4) M 1560 1677 1761 1849 1895 1942
33. Soră medicală*4) M 1532 1647 1729 1816 1861 1908
34. Soră medicală debutant*4) M 1513 1626 1708 1793 1838 1884
35. Autopsier principal M 1560 1677 1761 1849 1895 1942
36. Autopsier M 1532 1647 1729 1816 1861 1908
37. Autopsier debutant M 1513 1626 1708 1793 1838 1884
38. Statistician medical, registrator medical; principal M 1560 1677 1761 1849 1895 1942
39. Statistician medical, registrator medical M 1532 1647 1729 1816 1861 1908
40. Statistician medical, registrator medical; debutant M 1513 1626 1708 1793 1838 1884

b) Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare

b.1. Unități clinice

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Unități clinice
Salariile de bază
- lei -
Gradația
0 1 2 3 4 5
1. Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în fizică medicală S 2827 3039 3191 3351 3434 3520
2. Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medical S 2317 2491 2615 2746 2815 2885
3. Biolog, biochimist, chimist, fizician S 1827 1964 2062 2165 2219 2275
4. Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; debutant S 1675 1801 1891 1985 2035 2086
5. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; principal S 2749 2955 3103 3258 3340 3423
6. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social S 2121 2280 2394 2514 2577 2641
7. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; debutant S 1675 1801 1891 1985 2035 2086
8. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; principal*5) SSD 2176 2339 2456 2579 2643 2710
9. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social*5) SSD 1742 1873 1966 2065 2116 2169
10. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; debutant*5) SSD 1578 1696 1781 1870 1917 1965
11. Psiholog principal S 2749 2955 3103 3258 3340 3423
12. Psiholog specialist S 2661 2861 3004 3154 3233 3313
13. Psiholog practicant S 2121 2280 2394 2514 2577 2641
14. Psiholog stagiar S 1635 1758 1846 1938 1986 2036

b.2. Anatomia patologică și medicina legală

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Anatomia patologică și medicina legală
Salariile de bază
- lei -
Gradația
0 1 2 3 4 5
1. Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în fizică medicală S 5528 5943 6240 6552 6716 6883
2. Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medical S 4510 4848 5091 5345 5479 5616
3. Biolog, biochimist, chimist, fizician S 3528 3793 3982 4181 4286 4393
4. Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; debutant S 2471 2656 2789 2929 3002 3077
5. Psiholog principal S 5374 5777 6066 6369 6528 6692
6. Psiholog specialist S 5197 5587 5866 6159 6313 6471
7. Psiholog practicant S 4116 4425 4646 4878 5000 5125
8. Psiholog stagiar S 2305 2478 2602 2732 2800 2870

b.3. Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
Salariile de bază
- lei -
Gradația
0 1 2 3 4 5
1. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; principal S 2760 2967 3115 3271 3353 3437
2. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social S 2131 2291 2405 2526 2589 2653
3. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; debutant S 1724 1853 1946 2043 2094 2147
4. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; principal*5) SSD 2186 2350 2467 2591 2656 2722
5. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social*5) SSD 1752 1883 1978 2076 2128 2182
6. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; debutant*5) SSD 1588 1707 1792 1882 1929 1977

b.4. Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, și unități de asistență medico-socială

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, și unități de asistență medico-socială
Salariile de bază
- lei -
Gradația
0 1 2 3 4 5
1. Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în fizică medicală S 2286 2457 2580 2709 2777 2846
2. Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medical S 1921 2065 2168 2277 2334 2392
3. Biolog, biochimist, chimist, fizician S 1670 1795 1885 1979 2029 2079
4. Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; debutant S 1627 1749 1836 1928 1977 2026
5. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; principal S 1978 2126 2233 2344 2403 2463
6. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social S 1688 1815 1905 2001 2051 2102
7. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; debutant S 1627 1749 1836 1928 1977 2026
8. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; principal*5) SSD 1742 1873 1966 2065 2116 2169
9. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social*5) SSD 1590 1709 1795 1884 1932 1980
10. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; debutant*5) SSD 1568 1686 1770 1858 1905 1952
11. Psiholog principal S 2096 2253 2366 2484 2546 2610
12. Psiholog specialist S 1921 2065 2168 2277 2334 2392
13. Psiholog practicant S 1761 1893 1988 2087 2139 2193
14. Psiholog stagiar S 1627 1749 1836 1928 1977 2026

c) Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar

c.1. Unități clinice

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Unități clinice
Salariile de bază
- lei -
Gradația
0 1 2 3 4 5
1. Infirmieră, agent DDD M;G 1380 1484 1558 1636 1676 1718
2. Infirmieră, agent DDD; debutant M;G 1365 1467 1541 1618 1658 1700
3. Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare G 1360 1462 1535 1612 1652 1693
4. Șofer autosanitară II*7) M 1390 1494 1569 1647 1689 1731
5. Șofer autosanitară III*7) M;G 1370 1473 1546 1624 1664 1706

c.2. Anatomia patologică și medicina legală

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Anatomia patologică și medicina legală
Salariile de bază
- lei -
Gradația
0 1 2 3 4 5
1. Brancardier, îngrijitoare G 2075 2231 2342 2459 2521 2584

c.3. Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor b.3 Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
Salariile de bază
- lei -
Gradația
0 1 2 3 4 5
1. Infirmieră, agent DDD M;G 1470 1580 1659 1742 1786 1830
2. Infirmieră, agent DDD; debutant M;G 1444 1552 1630 1711 1754 1798
3. Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare G 1444 1552 1630 1711 1754 1798
4. Ambulanțier*6) M 1761 1893 1988 2087 2139 2193
5. Șofer autosanitară I*7) M 1550 1666 1750 1837 1883 1930
6. Șofer autosanitară II*7) M 1500 1613 1693 1778 1822 1868

c.4. Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, și unități de asistență medico-socială

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, și unități de asistență medico-socială
Salariile de bază
- lei -
Gradația
0 1 2 3 4 5
1. Infirmieră, agent DDD M;G 1370 1473 1546 1624 1664 1706
2. Infirmieră, agent DDD; debutant M;G 1360 1462 1535 1612 1652 1693
3. Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare G 1350 1451 1524 1600 1640 1681
4. Șofer autosanitară II*7) M 1375 1478 1552 1630 1670 1712
5. Șofer autosanitară III*7) M;G 1365 1467 1541 1618 1658 1700

*1) Se poate utiliza numai în unități sanitare umane.

*2) Se aplică și funcțiilor de asistent farmacie, asistent social și educator-puericultor și instructor de ergoterapie, tehnician dentar și tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă care au studii de acest nivel.

*3) Se aplică și funcțiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă.

*4) Se aplică și funcțiilor de oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, moașă, maseur, gipsar, instructor CFM, instructor de educație, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.

*5) Se aplică și funcțiilor de educator-puericultor, asistent social și cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învățământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani învățământ de zi sau de 3-4 ani învățământ seral sau fără frecvență.

*6) Se ocupă prin concurs/examen de promovare, în condițiile legii, de personalul încadrat pe funcția de șofer autosanitară I, conducător de șalupă medicală, motorist și marinar și posedă diploma de absolvire a cursului de ambulanțier potrivit Ordinului ministrului sănătății nr. 388/1992 privind înființarea Școlii de Ambulanțieri în cadrul Stației de Salvare a Municipiului București, actual Serviciul de Ambulanță al Municipiului București-Ilfov și în alte servicii județene de ambulanță acreditate de Ministerul Sănătății prin ordin al ministrului.

*7) Se aplică nivelurile I și II pentru salarizarea șoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanță județene și al municipiului București-Ilfov, iar nivelurile de salarizare II și III, șoferilor autosanitarelor din alte unități sanitare.

NOTE:

1. Nivelul de salarizare prevăzut pentru unități clinice se aplică și personalului de specialitate contractual din direcțiile de sănătate publică.

2. Nivelul de salarizare prevăzut pentru unități clinice, anatomie patologică și medicină legală și compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU CPU-S, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, se poate aplica și personalului de cercetare cu studii superioare din unități clinice, institute și centre medicale, care este confirmat în gradele profesionale de la lit. a1) nr. crt. 1-13, nr. crt. 16-17, nr. crt. 19-21, lit. a2) nr. crt. 1-8, lit. a3) nr. crt. 1-8, nr. crt. 11-12, lit. b1) nr. crt. 1, 2, 5, 11, lit. b2) nr. crt. 1-2, lit. b3) nr. crt. 1.

3. Nivelul de studii (M) cu diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire pentru funcțiile de ambulanțier și șofer autosanitară I și II se utilizează numai pentru încadrarea și promovarea acestor funcții la serviciile de ambulanță și se aplică ulterior intrării în vigoare a prezentei legi.

4. Anexele a4, b4, c4 se utilizează și pentru cabinetele medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 20/2016:
FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ"
FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "ÎNVĂȚĂMÂNT"
;
se încarcă...