Guvernul României

Anexele nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase

Modificări (1), Referințe (1)

În vigoare de la 14 decembrie 2008 până la 02 august 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

ANEXA Nr. 1

CRITERII GENERALE
DE
CLASIFICARE ȘI ETICHETARE
A
SUBSTANȚELOR ȘI PREPARATELOR PERICULOASE

1. INTRODUCERE GENERALĂ

1.1. Obiectivul clasificării substanțelor și preparatelor este de a identifica toate proprietățile fizico-chimice, toxicologice și ecotoxicologice ale acestora, care pot să constituie un risc pe durata manipulării sau utilizării normale.

După identificarea oricăror proprietăți periculoase, substanța sau preparatul trebuie să fie etichetat pentru a indica pericolul/pericolele, în scopul protejării utilizatorului, publicului larg și mediului.

1.2. Prezenta anexă stabilește principiile generale care guvernează clasificarea și etichetarea substanțelor și preparatelor, în conformitate cu prevederile art. 4, alin. (1) și art. 2 din Normele metodologice privind clasificarea, etichetarea și ambalarea preparatelor periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 92/2003, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare HG nr. 92/2003, precum și cu alte reglementări legale referitoare la preparatele periculoase.

Se adresează oricărui factor interesat de metodele de clasificare și etichetare a substanțelor și preparatelor periculoase (producători, importatori sau distribuitori, autorități naționale).

1.3. Prevederile prezentei hotărâri constituie un îndrumar prin care se oferă publicului larg și persoanelor care lucrează în domeniu (lucrătorilor) informații esențiale despre proprietățile substanțelor și preparatelor.

Eticheta atrage atenția persoanelor care manipulează sau utilizează substanțe și preparate periculoase asupra pericolelor inerente ale anumitor astfel de materiale.

De asemenea, eticheta poate servi pentru atragerea atenției asupra informațiilor mai cuprinzătoare privind securitatea și utilizarea produsului, disponibile în diferite forme.

1.4. Eticheta ia în considerație toate pericolele posibile a fi întâlnite la manipularea și utilizarea normală a substanțelor și preparatelor periculoase, sub forma în care acestea sunt introduse pe piață, dar nu neapărat sub orice formă în care acestea pot fi utilizate în final, de exemplu, diluate.

Pericolele cele mai severe sunt evidențiate prin simboluri, iar aceste pericole, precum și acelea determinate de alte proprietăți periculoase sunt comunicate prin fraze de risc standard, în timp ce frazele de securitate recomandă precauțiile necesare.

În cazul substanțelor periculoase, informațiile sunt completate cu:

- denumirea substanței, conform unei nomenclaturi chimice recunoscută internațional, de preferință denumirea utilizată în "European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances" - EINECS (Inventarul European al Substanțelor Chimice Existente Comercializate) sau în "European List of Notified Chemical Substances" - ELINCS (Lista Europeană a Substanțelor Chimice Notificate);

- numărul CE;

- datele de indentificare și numărul de telefon ale persoanei cu sediul/domiciliu pe teritoriul Uniunii Europene responsabile cu introducerea pe piață a substanței

În cazul preparatelor periculoase, informațiile, sunt completate cu:

- denumirea comercială și/sau denumirea preparatului;

- denumirea chimică a substanței sau substanțelor prezente în preparat;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...