Comisia Națională a Valorilor Mobiliare - CNVM

Ordinul nr. 17/2005 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 6/2005 privind raportările trimestriale ale societăților ale căror acțiuni sunt tranzacționate la Bursa de Valori București sau la Bursa Electronică RASDAQ

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 mai 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În conformitate cu prevederile art. 1, 2, ale art. 7 alin. (1), (3) și (15) și ale art. 8 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, modificat și completat prin Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

având în vedere prevederile art. 290 din Legea nr. 297/2004,

în baza hotărârilor adoptate în ședințele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare din datele de 22 februarie 2005 și 26 aprilie 2005,

președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Instrucțiunea nr. 6/2005 privind raportările trimestriale ale societăților ale căror acțiuni sunt tranzacționate la Bursa de Valori București sau la Bursa Electronică RASDAQ.

Art. 2. -

Instrucțiunea menționată la art. 1 va intra în vigoare la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va fi publicată în Buletinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și pe site-ul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (www.cnvmr.ro).

Art. 3. -

Direcția generală autorizare-reglementare, Secretariatul general și directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentului ordin.

p. Președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,
Irina Mihaela Popovici

București, 26 aprilie 2005.

Nr. 17.

INSTRUCȚIUNEA Nr. 6/2005
privind raportările trimestriale ale societăților ale căror acțiuni sunt tranzacționate la Bursa de Valori București sau la Bursa Electronică RASDAQ

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...