Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 15/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a pieței de certificate verzi

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 252 din 25 martie 2005.

În vigoare de la 25 martie 2005 până la 19 octombrie 2005, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 40/2005.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 9 alin. (6) și (7) și al art. 51 din Legea energiei electrice nr. 318/2003, precum și al art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 1.892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie,

având în vedere referatul de aprobare întocmit de Departamentul funcționare și dezvoltare piață de energie și procesul-verbal al ședinței Comitetului de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 16 martie 2005,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a pieței de certificate verzi, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexa se publică în format electronic pe pagina web a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, www.anre.ro.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. -

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a Regulamentului de organizare și funcționare a pieței de certificate verzi:

a) operatorul de transport și de sistem și Societatea Comercială "Opcom" - S.A. elaborează și supun spre avizare Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei procedurile prevăzute în regulament;

b) Societatea Comercială "Opcom" - S.A. asigură cadrul organizatoric și administrativ necesar dezvoltării pieței centralizate de certificate verzi;

c) operatorul de transport și de sistem începe activitatea de înscriere a producătorilor de E-SRE, în vederea eliberării certificatelor verzi.

Art. 4. -

Operatorul de transport și de sistem începe activitatea de emitere a certificatelor verzi în termen de 30 de zile de la avizarea procedurilor necesar a fi elaborate conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a pieței de certificate verzi.

Art. 5. -

Operatorul de transport și de sistem, Societatea Comercială "Opcom" - S.A., Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. și Departamentul funcționare și dezvoltare piață de energie din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor aplica și vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Nicolae Opriș

București, 16 martie 2005.

Nr. 15.

ANEXĂ

REGULAMENT
de organizare și funcționare a pieței de certificate verzi

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...