Obligațiile postfinalizare ale vânzătorului | Lege 555/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului Petrom - S.A. București. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL IV Obligațiile postfinalizare ale vânzătorului

Art. 13. -

(1) Ulterior finalizării procesului de privatizare, vânzătorul îi va vinde cumpărătorului partea corespunzătoare din acțiunile referitoare la terenuri, la un preț egal cu valoarea nominală a acestor acțiuni, sub condiția ca prețul total de cumpărare ce urmează a fi plătit de cumpărător pentru a-și menține procentul de 51% din capitalul social al societății să nu depășească în nici un caz 51% din valoarea maximă a terenurilor. Majorările de capital social cu privire la terenurile în curs de clarificare se vor efectua după cum urmează:

a) cu privire la o suprafață totală de aproximativ 2.000 (două mii) de hectare din terenurile în curs de clarificare, în termen de un an de la data finalizării;

b) cu privire la toate celelalte terenuri în curs de clarificare, în termen de 3 (trei) luni de la data la care societatea notifică vânzătorului că au fost obținute toate certificatele de atestare a dreptului de proprietate.

(2) În cazul în care, prin vânzarea la valoarea nominală, prețul total ce urmează a fi plătit de cumpărător în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. a) și b) ar depăși 51% din valoarea maximă a terenurilor, prețul pe acțiune la vânzarea către cumpărător a părții corespunzătoare din acțiunile referitoare la terenuri, emise ca urmare a majorării de capital social efectuate conform alin. (1) lit. b), poate fi mai mic decât valoarea nominală, astfel încât prețul total plătit de cumpărător ca urmare a ambelor majorări să nu depășească valoarea menționată mai sus.

(3) Din momentul înregistrării vânzătorului în calitate de proprietar al unor acțiuni referitoare la terenuri și până la data care survine prima dintre:

a) momentul la care se consideră că cumpărătorul nu și-a exercitat dreptul de a dobândi partea corespunzătoare din acțiunile referitoare la terenuri; sau

b) momentul vânzării și al transferului efectiv al acestora către cumpărător,

drepturile de vot ale vânzătorului aferente acțiunilor referitoare la terenuri se suspendă.

Art. 14. -

(1) Dacă, în orice moment ulterior finalizării procesului de privatizare, avut în vedere în contractul de privatizare, vânzătorul sau succesorul acestuia va dori să vândă sau să transfere către un concurent, în alte cazuri decât în situația unui transfer obligatoriu, necesar potrivit unor prevederi legale cu caracter imperativ, toate sau doar o parte din acțiunile rămase în urma procesului de privatizare, printr-o altă metodă decât în baza unei oferte publice, fie la inițiativa sa ori în urma unei oferte primite din partea unei entități active în sectorul petrolului și gazelor naturale, vânzătorul sau succesorul acestuia va oferi acțiunile mai întâi cumpărătorului, printr-o notificare în formă scrisă, iar cumpărătorul va avea dreptul de a achiziționa toate acțiunile oferite sau doar o parte din acestea, în termeni și condiții care nu vor fi mai puțin favorabile decât cele oferite respectivei terțe persoane sau oferite de aceasta din urmă.

(2) Vânzătorul sau succesorul acestuia nu va avea dreptul de a vinde sau de a transfera în alt mod respectivele acțiuni către concurent, în schimbul unui preț mai mic sau în termeni ori condiții mai favorabile decât cele oferite cumpărătorului, fără să le fi oferit, în prealabil, din nou, cumpărătorului, pe baza unei alte notificări în formă scrisă, trimisă acestuia.

Art. 15. -

(1) Pe o perioadă de 10 ani de la data finalizării vor fi menținute nivelul procentual, baza și modalitatea de calcul al redevențelor datorate de societate conform contractelor individuale de concesiune încheiate de aceasta, aplicabile la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Până la data de 31 decembrie 2014, prevederile alin. (1) se aplică, la cerere, tuturor titularilor de acorduri individuale de concesiune în domeniul explorării și exploatării zăcămintelor de petrol și gaze naturale, încheiate cu ANRM.

Art. 16. -

ANRM este autorizată să adopte și să publice, în termen de 24 de luni de la data finalizării, un cadru de reglementări pentru transportul țițeiului, care să reflecte principiul accesului nediscriminatoriu la conducte al tuturor participanților de pe piața petrolului. Se va evita includerea în tarifele de transport reglementate, implementate prin acest cadru de reglementare, a oricărui element de cost excesiv.

Acesta este un fragment din Legea nr. 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului Petrom - S.A. București. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 555/2004:
Cadrul juridic al privatizării Definiții
Condiții generale privind transferul acțiunilor
Prevederi fiscale
Obligațiile postfinalizare ale vânzătorului
Despăgubiri postprivatizare
Dispoziții finale
;
se încarcă...