Art 9 Prevederi fiscale | Lege 555/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului Petrom - S.A. București. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Prevederi fiscale -
Art. 9.
-

(1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2005 și până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv, societatea și filialele sale, în măsura în care înregistrează venituri din activitatea de producție de țiței și gaze naturale, constituie o rezervă în limita unei cote de 35%, aplicată asupra:

a) prețului de referință al tonei de țiței extras, stabilit de ANRM, în scopul calculării redevenței petroliere;

b) prețului de referință și cantităților respective de gaze naturale livrate de către producătorii de gaze naturale, stabilit de ANRM, în scopul calculării redevenței petroliere, excluzând contravaloarea impozitului pe gaz și a serviciilor de înmagazinare, transport și distribuție.

(2) Rezerva este deductibilă la calculul profitului impozabil, înainte de calculul impozitului pe profit, și va fi evidențiată în contabilitate într-un analitic distinct.

(3) Rezerva se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor cu achiziționarea mijloacelor fixe pentru activitatea de explorare, dezvoltare și producție de țiței și gaze naturale, modernizarea echipamentelor din dotare și lucrări de cercetare geologică, destinate descoperirii de noi rezerve din sectorul de producție petrolieră și de gaze naturale.

(4) Rezerva menționată la alin. (1) nu va face obiectul vreunei obligații de impozitare sau rambursare, pe durata existenței societății.

(5) Cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe, precum și cheltuielile cu lucrările de cercetare geologică destinate descoperirii de noi rezerve, efectuate din aceste rezerve, sunt cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil.

(6) Pe perioada în care beneficiază de facilitățile prevăzute la alin. (1)-(5), societatea și filialele acesteia nu vor aplica prevederile art. 24 alin. (6) lit. b) referitoare la amortizarea accelerată și alin. (12) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește mijloacele fixe pentru activitatea de explorare, dezvoltare și producție de țiței și gaze naturale, modernizarea echipamentelor din dotare și lucrări de cercetare geologică, destinate descoperirii de noi rezerve din sectorul de producție petrolieră și de gaze naturale.

(7) În cazul în care a fost efectuată o investiție, în scopurile prevăzute la alin. (3), valoarea rezervei constituite conform alin. (1) nu se reduce nici cu suma investită, nici pe măsura amortizării activelor finanțate din această sursă sau a scăderii lor din evidență. Această rezervă nu poate fi distribuită.

(8) În cazul în care, prin constituirea acestei rezerve, societatea sau filialele acesteia realizează pierdere fiscală, aceasta se recuperează potrivit art. 26 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

(9) Nu intră sub incidența acestui articol activitățile de rafinare, transport, distribuție de țiței și gaze naturale.

(10) Orice dispoziții contrare prevederilor art. 8 și prezentului articol nu sunt aplicabile societății și filialelor acesteia.

Acesta este un fragment din Legea nr. 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului Petrom - S.A. București. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 555/2004:
Art 1 Cadrul juridic al privatizării. Definiții
Art 2 Cadrul juridic al privatizării. Definiții
Art 3 Cadrul juridic al privatizării. Definiții
Art 4 Condiții generale privind transferul acțiunilor
Art 5 Condiții generale privind transferul acțiunilor
Art 6 Condiții generale privind transferul acțiunilor
Art 7 Condiții generale privind transferul acțiunilor
Art 8 Prevederi fiscale
Art 9 Prevederi fiscale
Art 10 Prevederi fiscale
Art 11 Prevederi fiscale
Art 12 Prevederi fiscale
Art 13 Obligațiile postfinalizare ale vânzătorului
Art 14 Obligațiile postfinalizare ale vânzătorului
Art 15 Obligațiile postfinalizare ale vânzătorului
Art 16 Obligațiile postfinalizare ale vânzătorului
Art 17 Despăgubiri postprivatizare
Art 18 Despăgubiri postprivatizare
Art 19 Despăgubiri postprivatizare
;
se încarcă...