Art 23 Dispoziții finale | Lege 555/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului Petrom - S.A. București. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții finale -
Art. 23.
-

(1) Sumele reprezentând prețul aferent acțiunilor rezultate ca urmare a conversiei creanțelor bugetare, pe care Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei le-au avut asupra societății și care au fost transferate pe bază de protocol către Ministerul Economiei și Comerțului, se vor vira către cele două ministere după încasarea de către Ministerul Economiei și Comerțului a sumei reprezentând prețul acțiunilor, aferent procentului deținut de fiecare minister și după deducerea, din această sumă, a cuantumului cheltuielilor efectuate cu privatizarea societății, reprezentând onorariul cuvenit consultanților vânzătorului, precum și cu sumele reprezentând îndatorarea netă, proporțional procentului deținut de fiecare minister.

(2) În cazul în care suma plătită de vânzător cumpărătorului pentru îndatorarea netă depășește suma reținută de la cele două ministere, în baza comunicării scrise a vânzătorului, diferența va fi virată de către cele două ministere în contul curent general al Trezoreriei Statului, într-un termen de 10 zile de la comunicare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului Petrom - S.A. București. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 555/2004:
Art 13 Obligațiile postfinalizare ale vânzătorului
Art 14 Obligațiile postfinalizare ale vânzătorului
Art 15 Obligațiile postfinalizare ale vânzătorului
Art 16 Obligațiile postfinalizare ale vânzătorului
Art 17 Despăgubiri postprivatizare
Art 18 Despăgubiri postprivatizare
Art 19 Despăgubiri postprivatizare
Art 20 Despăgubiri postprivatizare
Art 21 Despăgubiri postprivatizare
Art 22 Despăgubiri postprivatizare
Art 23 Dispoziții finale
Art 24 Dispoziții finale
Art 25 Dispoziții finale
Art 26 Dispoziții finale
Art 27 Dispoziții finale
Art 28 Dispoziții finale
Art 29 Dispoziții finale
;
se încarcă...