Art 20 Despăgubiri postprivatizare | Lege 555/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului Petrom - S.A. București. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despăgubiri postprivatizare -
Art. 20.
-

(1) Din veniturile virate de vânzător din vânzarea acțiunilor societății Ministerul Finanțelor Publice va reține echivalentul în lei al sumei de 50 milioane euro într-un cont distinct al Trezoreriei Statului, pe o perioadă de 15 ani de la data finalizării, din care se vor suporta cheltuielile pentru pretențiile cu privire la contaminarea istorică, precum și sumele care nu sunt acoperite prin provizioane, constituite pentru operațiunile de abandonare din industria petrolieră, potrivit angajamentului de despăgubire privind mediul.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi virată, distinct, în contul Ministerului Finanțelor Publice de către vânzător, care va notifica data finalizării.

(3) Ministerul Finanțelor Publice are obligația de a transforma în lei suma prevăzută la alin. (1), în termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea sumei în valută de la vânzător. Jurisprudență

(4) Dacă în cursul oricărui an bugetar, pe perioada celor 15 ani de la data finalizării, o parte sau toată suma alimentată inițial se cheltuiește în scopurile prevăzute la alin. (1), în anul bugetar următor echivalentul în lei al sumei de 50 milioane euro se va reconstitui, integral, din veniturile din privatizare, iar în lipsa acestei surse, din sume alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor.

(5) În cazul în care, în cursul oricărui an bugetar, pe perioada celor 15 ani de la data finalizării, suma necesară pentru suportarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) depășește contravaloarea în lei a sumei de 50 milioane euro, în anul bugetar următor contul prevăzut la alin. (1) va fi alimentat suplimentar echivalentului în lei a 50 milioane euro cu sumele aferente pretențiilor neachitate în perioada anterioară, precum și cu sumele necesare plății dobânzilor și/sau eventualelor daune, ca urmare a neachitării, în termen, a pretențiilor potrivit angajamentului de despăgubire privind mediul, din sursele prevăzute la alin. (4).

(6) Gestionarea contului menționat la alin. (1) se va asigura de către Ministerul Finanțelor Publice, pe baza documentelor prezentate de Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor, care își va crea un organism specializat în acest scop, într-un termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ce va prelua îndatoririle vânzătorului cu privire la problemele de mediu, prevăzute în contractul de privatizare.

(7) Soldul contului, menționat la alin. (1), neutilizat la finele anului se reportează în anul următor cu aceeași destinație, pe o perioadă de 15 ani de la data finalizării.

Acesta este un fragment din Legea nr. 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului Petrom - S.A. București. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 555/2004:
Art 10 Prevederi fiscale
Art 11 Prevederi fiscale
Art 12 Prevederi fiscale
Art 13 Obligațiile postfinalizare ale vânzătorului
Art 14 Obligațiile postfinalizare ale vânzătorului
Art 15 Obligațiile postfinalizare ale vânzătorului
Art 16 Obligațiile postfinalizare ale vânzătorului
Art 17 Despăgubiri postprivatizare
Art 18 Despăgubiri postprivatizare
Art 19 Despăgubiri postprivatizare
Art 20 Despăgubiri postprivatizare
Art 21 Despăgubiri postprivatizare
Art 22 Despăgubiri postprivatizare
Art 23 Dispoziții finale
Art 24 Dispoziții finale
Art 25 Dispoziții finale
Art 26 Dispoziții finale
Art 27 Dispoziții finale
Art 28 Dispoziții finale
Art 29 Dispoziții finale
;
se încarcă...