Art 2 Cadrul juridic al privatizării. Definiții | Lege 555/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului Petrom - S.A. București. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cadrul juridic al privatizării Definiții -
Art. 2.
-

În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) acțiuni referitoare la terenuri - orice acțiuni emise către vânzător, ca urmare a oricărei majorări de capital social efectuate cu valoarea terenurilor în curs de clarificare;

b) agentul Escrow - ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala București;

c) angajamentul de despăgubire privind mediul - prevederile detaliate ale contractului de privatizare privind răspunderea pentru obligațiile de mediu ale societății, rezultând din contaminarea istorică și pentru costurile de abandonare a sondelor oprite, închise sau care așteaptă să fie abandonate;

d) ANRM - Agenția Națională pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administrației publice centrale, care se organizează și funcționează conform Hotărârii Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale;

e) BERD - Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare;

f) concurent - orice persoană care este implicată în mod activ, direct sau printr-un afiliat al său, în sectorul petrolului și gazelor naturale;

g) contaminare istorică - afectarea, realizată până la data finalizării, cu substanțe sau produse rezultate din activități în sectorul petrolului și gazelor naturale a solului, a apelor subterane sau a apelor de suprafață, ținându-se seama și de migrația acestor substanțe sau produse, precum și de expunerea unor persoane la acestea, astfel cum sunt definite în contractul de privatizare;

h) contractul de privatizare - contractul de privatizare semnat în data de 23 iulie 2004 între Ministerul Economiei și Comerțului din România, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, și OMV AKTIENGESELLSCHAFT din Austria;

i) contul Escrow pentru prețul de cumpărare - contul deschis de agentul Escrow în beneficiul vânzătorului și în care cumpărătorul va depune prețul pentru acțiunile cumpărate de la vânzător;

j) contul Escrow pentru prețul de subscriere - contul deschis de agentul Escrow în beneficiul societății și în care cumpărătorul va depune prețul de subscriere;

k) cumpărător - OMV AKTIENGESELLSCHAFT, societate pe acțiuni de naționalitate austriacă;

l) data finalizării - data la care are loc finalizarea;

m) finalizare - finalizarea procesului de privatizare, astfel cum este acesta avut în vedere în contractul de privatizare, cumpărătorul dobândind în mod efectiv dreptul de proprietate asupra unui număr de acțiuni reprezentând 51% din capitalul social al societății;

n) îndatorarea netă - totalul, exprimat în euro, al tuturor sumelor datorate de societate băncilor și altor instituții financiare sau de credit, al oricăror titluri de debit emise de societate pe piețele de capital românești și/sau internaționale, al oricăror dividende datorate acționarilor și al oricăror taxe și impozite curente scadente, din care se scad numerarul din casă, cecurile emise societății și soldurile active ale conturilor bancare ale societății;

o) partea corespunzătoare din acțiunile referitoare la terenuri - numărul de acțiuni emise de societate, ca urmare a majorărilor de capital social cu valoarea aferentă terenurilor în curs de clarificare, pe care vânzătorul le vinde cumpărătorului, pentru ca acesta să dețină 51% din capitalul social al societății, după efectuarea fiecăreia dintre aceste majorări de capital social;

p) societatea - Societatea Națională a Petrolului "Petrom" - S.A. București;

q) terenuri în curs de clarificare - ansamblul tuturor terenurilor folosite de societate și cu privire la care societatea este îndreptățită să primească certificate de atestare a dreptului său de proprietate, conform Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la care, până la data semnării contractului, nu s-a efectuat o majorare de capital social, conform cerințelor legislației privatizării;

r) valoarea maximă a terenurilor - valoarea totală estimată a terenurilor în curs de clarificare, respectiv suma de 25.000.000 USD (douăzeci și cinci milioane dolari S.U.A.);

s) vânzător - Ministerul Economiei și Comerțului din România, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, instituție publică cu personalitate juridică, înființată în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001, cu sediul social situat în Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, 010072 București, România, care, potrivit art. 1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2001, cu modificările ulterioare, desfășoară, în numele Ministerului Economiei și Comerțului, activități legate de exercitarea calității acestuia de acționar în numele statului, la societățile din portofoliul său.

Acesta este un fragment din Legea nr. 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului Petrom - S.A. București. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 555/2004:
Art 1 Cadrul juridic al privatizării. Definiții
Art 2 Cadrul juridic al privatizării. Definiții
Art 3 Cadrul juridic al privatizării. Definiții
Art 4 Condiții generale privind transferul acțiunilor
Art 5 Condiții generale privind transferul acțiunilor
Art 6 Condiții generale privind transferul acțiunilor
Art 7 Condiții generale privind transferul acțiunilor
Art 8 Prevederi fiscale
Art 9 Prevederi fiscale
Art 10 Prevederi fiscale
Art 11 Prevederi fiscale
Art 12 Prevederi fiscale
;
se încarcă...