Art 19 Despăgubiri postprivatizare | Lege 555/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului Petrom - S.A. București. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despăgubiri postprivatizare -
Art. 19.
-

(1) Prin derogare de la dispozițiile art. 27-30 din Legea nr. 137/2002, cu modificările și completările ulterioare, suma totală a despăgubirilor datorate de vânzător cumpărătorului, în baza contractului de privatizare, în legătură cu:

a) majorarea îndatorării nete, survenită între data semnării contractului de privatizare și finalizarea procesului de privatizare;

b) pretențiile cu privire la nevalabilitatea contractelor individuale de concesiune încheiate de societate;

c) pretențiile cu privire la încălcarea de către vânzător a oricăreia dintre declarațiile și garanțiile acestuia, conform prevederilor din anexa A la contractul de privatizare;

d) pretențiile cu privire la nerespectarea prevederilor din contractul de privatizare, reflectate în art. 8, 9, 10, 11 și 15 din prezenta lege;

e) pretențiile cu privire la investigațiile aflate în desfășurare la data semnării contractului de privatizare și menționate în acesta, privind activitățile de natură anticoncurențială în care este implicată societatea, nu va depăși suma prețului aferent acțiunilor vândute și a prețului aferent acțiunilor subscrise de cumpărător la majorarea capitalului social.

(2) Suma totală a despăgubirilor datorate de vânzător cumpărătorului în baza contractului de privatizare, altele decât cele prevăzute la alin. (1), nu va depăși 50% din prețul de cumpărare.

(3) Răspunderea totală a vânzătorului, conform alin. (1) și (2), nu va depăși suma prețului aferent acțiunilor vândute și a prețului aferent acțiunilor subscrise de cumpărător la majorarea capitalului social.

Acesta este un fragment din Legea nr. 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului Petrom - S.A. București. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 555/2004:
Art 9 Prevederi fiscale
Art 10 Prevederi fiscale
Art 11 Prevederi fiscale
Art 12 Prevederi fiscale
Art 13 Obligațiile postfinalizare ale vânzătorului
Art 14 Obligațiile postfinalizare ale vânzătorului
Art 15 Obligațiile postfinalizare ale vânzătorului
Art 16 Obligațiile postfinalizare ale vânzătorului
Art 17 Despăgubiri postprivatizare
Art 18 Despăgubiri postprivatizare
Art 19 Despăgubiri postprivatizare
Art 20 Despăgubiri postprivatizare
Art 21 Despăgubiri postprivatizare
Art 22 Despăgubiri postprivatizare
Art 23 Dispoziții finale
Art 24 Dispoziții finale
Art 25 Dispoziții finale
Art 26 Dispoziții finale
Art 27 Dispoziții finale
Art 28 Dispoziții finale
Art 29 Dispoziții finale
;
se încarcă...