Art 13 Obligațiile postfinalizare ale vânzătorului | Lege 555/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului Petrom - S.A. București. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Obligațiile postfinalizare ale vânzătorului -
Art. 13.
-

(1) Ulterior finalizării procesului de privatizare, vânzătorul îi va vinde cumpărătorului partea corespunzătoare din acțiunile referitoare la terenuri, la un preț egal cu valoarea nominală a acestor acțiuni, sub condiția ca prețul total de cumpărare ce urmează a fi plătit de cumpărător pentru a-și menține procentul de 51% din capitalul social al societății să nu depășească în nici un caz 51% din valoarea maximă a terenurilor. Majorările de capital social cu privire la terenurile în curs de clarificare se vor efectua după cum urmează:

a) cu privire la o suprafață totală de aproximativ 2.000 (două mii) de hectare din terenurile în curs de clarificare, în termen de un an de la data finalizării;

b) cu privire la toate celelalte terenuri în curs de clarificare, în termen de 3 (trei) luni de la data la care societatea notifică vânzătorului că au fost obținute toate certificatele de atestare a dreptului de proprietate.

(2) În cazul în care, prin vânzarea la valoarea nominală, prețul total ce urmează a fi plătit de cumpărător în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. a) și b) ar depăși 51% din valoarea maximă a terenurilor, prețul pe acțiune la vânzarea către cumpărător a părții corespunzătoare din acțiunile referitoare la terenuri, emise ca urmare a majorării de capital social efectuate conform alin. (1) lit. b), poate fi mai mic decât valoarea nominală, astfel încât prețul total plătit de cumpărător ca urmare a ambelor majorări să nu depășească valoarea menționată mai sus.

(3) Din momentul înregistrării vânzătorului în calitate de proprietar al unor acțiuni referitoare la terenuri și până la data care survine prima dintre:

a) momentul la care se consideră că cumpărătorul nu și-a exercitat dreptul de a dobândi partea corespunzătoare din acțiunile referitoare la terenuri; sau

b) momentul vânzării și al transferului efectiv al acestora către cumpărător,

drepturile de vot ale vânzătorului aferente acțiunilor referitoare la terenuri se suspendă.

Acesta este un fragment din Legea nr. 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului Petrom - S.A. București. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 555/2004:
Art 3 Cadrul juridic al privatizării. Definiții
Art 4 Condiții generale privind transferul acțiunilor
Art 5 Condiții generale privind transferul acțiunilor
Art 6 Condiții generale privind transferul acțiunilor
Art 7 Condiții generale privind transferul acțiunilor
Art 8 Prevederi fiscale
Art 9 Prevederi fiscale
Art 10 Prevederi fiscale
Art 11 Prevederi fiscale
Art 12 Prevederi fiscale
Art 13 Obligațiile postfinalizare ale vânzătorului
Art 14 Obligațiile postfinalizare ale vânzătorului
Art 15 Obligațiile postfinalizare ale vânzătorului
Art 16 Obligațiile postfinalizare ale vânzătorului
Art 17 Despăgubiri postprivatizare
Art 18 Despăgubiri postprivatizare
Art 19 Despăgubiri postprivatizare
Art 20 Despăgubiri postprivatizare
Art 21 Despăgubiri postprivatizare
Art 22 Despăgubiri postprivatizare
Art 23 Dispoziții finale
;
se încarcă...