Art 10 Prevederi fiscale | Lege 555/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului Petrom - S.A. București. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Prevederi fiscale -
Art. 10.
- Jurisprudență

(1) Cu excepția cerințelor legilor sau reglementărilor general aplicabile statelor membre ale Uniunii Europene și care devin aplicabile și României, următoarele prevederi se vor aplica societății și filialelor sale și nu se vor modifica în defavoarea acestora, până la data de 31 decembrie 2014:

a) pe durata pe care sunt autorizate să desfășoare activitate în domeniul exploatării zăcămintelor naturale, societatea și filialele acesteia sunt obligate să înregistreze în evidența contabilă și să deducă provizioane pentru refacerea terenurilor afectate și pentru redarea acestora în circuitul economic, silvic sau agricol, în limita unei cote de 1% aplicate asupra diferenței dintre veniturile și cheltuielile din exploatare, pe toată durata de funcționare a exploatării zăcămintelor naturale;

b) pe durata cât sunt titulari de acorduri petroliere și desfășoară operațiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de apă mai mare de 100 metri, cota provizionului constituit de societate sau filialele acesteia pentru dezafectarea sondelor, demobilizarea instalațiilor, a dependințelor și anexelor, precum și pentru reabilitarea mediului este de 10%, aplicată asupra diferenței dintre veniturile și cheltuielile înregistrate, pe toată perioada exploatării petroliere;

c) sunt considerate mijloace fixe amortizabile și investițiile efectuate de societate și filialele sale pentru descopertă, în vederea valorificării de substanțe minerale utile, precum și pentru lucrările de deschidere și pregătire a extracției în subteran și la suprafață;

d) pentru societate și filialele sale, amortizarea clădirilor și a construcțiilor minelor, salinelor cu extracție în soluție prin sonde, carierelor, exploatărilor la zi, pentru substanțe minerale solide și cele din industria extractivă de petrol, a căror durată de folosire este limitată de durata rezervelor și care nu pot primi alte utilizări după epuizarea acestora, precum și a investițiilor pentru descopertă se calculează pe unitate de produs, în funcție de rezerva exploatabilă de substanță minerală utilă;

e) pentru societate și filialele sale, cheltuielile aferente localizării, explorării, dezvoltării sau oricărei activități pregătitoare pentru exploatarea resurselor naturale se recuperează, în rate egale, pe o perioadă de 5 ani, începând cu luna în care sunt efectuate cheltuielile. Cheltuielile aferente achiziționării oricărui drept de exploatare a resurselor naturale se recuperează pe măsură ce resursele naturale sunt exploatate, proporțional cu valoarea recuperată, raportată la valoarea totală estimată a resurselor;

f) pentru societate și filialele sale, pe perioada în care sunt titulari de acorduri petroliere sau subcontractanți ai acestora, care desfășoară operațiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de apă de peste 100 metri, se calculează amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale aferente operațiunilor petroliere, a căror durată de folosire este limitată de durata rezervelor, pe unitatea de produs, cu un grad de utilizare de 100%, în funcție de rezerva exploatabilă de substanță minerală utilă, pe durata acordului petrolier. Cheltuielile aferente investițiilor în curs, imobilizărilor corporale și necorporale efectuate pentru operațiunile petroliere vor fi reflectate în contabilitate atât în lei, cât și în euro; aceste cheltuieli, înregistrate în contabilitate în lei, vor fi reevaluate la sfârșitul fiecărui exercițiu financiar, pe baza valorilor înregistrate în contabilitate în euro, la cursul de schimb euro/leu, comunicat de Banca Națională a României pentru ultima zi a fiecărui exercițiu financiar.

(2) Până la data de 31 decembrie 2014, cu excepția cerințelor contrare ale legilor sau reglementărilor general aplicabile în Uniunea Europeană, care devin aplicabile României, regimul de impozitare aplicabil activităților de explorare și producție ale societății și filialelor sale nu va deveni, indiferent sub ce formă, mai oneros pentru societate, inclusiv prin majorarea ratelor impozitelor aplicabile ori prin introducerea de noi impozite cu privire la explorare și producție.

(3) Regimul de impozitare, aplicabil activităților de explorare și producție ale societății și filialelor sale, prevăzut la alin. (2), nu se referă la impozitele și taxele care sunt general aplicabile tuturor agenților economici, indiferent de obiectul lor de activitate.

(4) Prevederile alin. (1), (2) și (3) se aplică, pe întreaga perioadă în care sunt aplicabile societății, și celorlalte societăți care întreprind activități de explorare și exploatare petrolieră și de gaze naturale în România.

Acesta este un fragment din Legea nr. 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului Petrom - S.A. București. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 555/2004:
Art 1 Cadrul juridic al privatizării. Definiții
Art 2 Cadrul juridic al privatizării. Definiții
Art 3 Cadrul juridic al privatizării. Definiții
Art 4 Condiții generale privind transferul acțiunilor
Art 5 Condiții generale privind transferul acțiunilor
Art 6 Condiții generale privind transferul acțiunilor
Art 7 Condiții generale privind transferul acțiunilor
Art 8 Prevederi fiscale
Art 9 Prevederi fiscale
Art 10 Prevederi fiscale
Art 11 Prevederi fiscale
Art 12 Prevederi fiscale
Art 13 Obligațiile postfinalizare ale vânzătorului
Art 14 Obligațiile postfinalizare ale vânzătorului
Art 15 Obligațiile postfinalizare ale vânzătorului
Art 16 Obligațiile postfinalizare ale vânzătorului
Art 17 Despăgubiri postprivatizare
Art 18 Despăgubiri postprivatizare
Art 19 Despăgubiri postprivatizare
Art 20 Despăgubiri postprivatizare
;
se încarcă...