Cumpără forma actualizată
  •  

Înregistrarea în registrul comerțului -
Art. 9.
- Jurisprudență

(1) Certificatul de înregistrare conținând codul unic de înregistrare este documentul care atestă că persoana juridică a fost luată în evidența oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și în evidența organului fiscal. Doctrină (1)

(2) Dacă certificatul de înregistrare conține și atributul fiscal "R", acesta atestă că persoana juridică a fost luată în evidența organului fiscal ca plătitor de T.V.A.

(3) Pe parcursul existenței persoanei juridice dovada privind starea acesteia, referitoare la funcționare, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciară, faliment sau suspendare temporară a activității, se face cu extrasul de registru emis de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal, valabil 30 de zile de la data emiterii. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(4) Termenul de eliberare a extrasului de registru este de cel mult 24 de ore de la data înregistrării solicitării.

(5) Certificatele constatoare că un anumit act sau fapt este sau nu este înregistrat în registrul comerțului vor fi eliberate în termen de 3 zile de la data înregistrării cererii.

Acesta este un fragment din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
    În acest mod terții sau persoanele cu care intră în relații contractuale pot să identifice în mod corespunzător comerciantul, persoana fizică sau juridică, prin acestea dovedind că este luat în evidența registrului comerțului și aorganelor fiscale art. 9 alin. (1) din Legea nr. 359/2004]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 359/2004:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Înregistrarea în registrul comerțului
Art 7 Înregistrarea în registrul comerțului
Art 8 Înregistrarea în registrul comerțului
Art 9 Înregistrarea în registrul comerțului
Art 10 Atribuirea codului unic de înregistrare
Art 11 Atribuirea codului unic de înregistrare
Art 12 Atribuirea codului unic de înregistrare
Art 13 Atribuirea codului unic de înregistrare
Art 14 Atribuirea codului unic de înregistrare
Art 15 Procedura autorizării funcționării
Art 16 Procedura autorizării funcționării
Art 17 Procedura autorizării funcționării
Art 18 Procedura autorizării funcționării
Art 19 Procedura autorizării funcționării
Doctrină:
Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...