Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții finale -
Art. 42.
- Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) În toate cazurile în care o lege sau un alt act normativ de același rang prevede radierea de drept a unei persoane juridice înregistrate în registrul comerțului, constatarea dizolvării de drept, ca etapă prealabilă obligatorie, urmează procedura prevăzută la art. 30 alin. (2) și (3). Reviste (1), Doctrină (1)

(2) După constatarea dizolvării de drept sunt aplicabile dispozițiile art. 31.

(3) În cazul în care un act normativ, ulterior înregistrării unei persoane juridice în registrul comerțului, dispune încetarea de drept a activității sau lipsirea de drept de efecte a actului de autorizare, de înființare, de încuviințare sau de recunoaștere, orice persoană interesată va putea solicita instanței competente să constate modificarea de drept a actelor constitutive ale persoanei juridice în ceea ce privește obiectul de activitate și, după caz, dacă acest obiect de activitate este unic, să constate dizolvarea de drept a persoanei juridice. Reviste (1), Doctrină (1)

(4) Prin hotărârea pronunțată potrivit alin. (3), instanța competentă va dispune înregistrarea în registrul comerțului a hotărârii pronunțate, rămasă irevocabilă, și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala persoanei care a făcut cererea. Modificări (1)

(5) În cazul dizolvării de drept prevăzute la alin. (3) sunt aplicabile dispozițiile alin. (2) privitoare la lichidare și radiere.

Acesta este un fragment din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    Autorii care realizează această clasificare indică între aceste situații dizolvarea pentru expirarea duratei societății și falimentul. În plus față de aceste situații, anumite acte normative califică și alte situații ca fiind cazuri de dizolvare de drept. Este oastfel de situație în primul rând dizolvarea de drept prevăzută de art. 42 din Legea nr. 359/2004, potrivit căruia dizolvarea de drept intervine în toate cazurile în care olege sau un act normativ de același rang prevede radierea de drept aunei persoane juridice înregistrate în registrul comerțului, precum și în cazul în care un act normativ, ulterior înregistrării unei persoane juridice în registrul comerțului, dispune încetarea de drept aactivității sau lipsirea de drept de efecte aactului de autorizare, de înființare sau de recunoaștere, când orice persoană interesată va putea solicita instanței competente să constate modi-ficarea de drept aactelor constitutive ale persoanei juridice în ceea ce privește obiectul de activitate, iar, după caz, dacă acest obiect de activitate este unic, să constate dizolvarea de drept apersoanei juridice. [ Mai mult... ] 

.....
    b)Cazul prevăzut de art. 42 alin. (1) din Legea nr. 359/2004, potrivit căruia dizolvarea de drept operează, ca etapă obligatorie, în toate cazurile în care olege sau un alt act normativ de același rang prevede radierea de drept aunei persoane juridice înregistrate în registrul comerțului. Având în vedere faptul că legiuitorul afăcut otrimitere expresă în ceea ce privește procedura de soluționare aacestei cereri de constatare adizolvării de drept la cererea prevăzută de art. 30 din Legea nr. 359/2004, concluzia este că procedura va fi de asemenea necontencioasă. [ Mai mult... ] 
.....
    – pentru situația în care au fost modificate actele constitutive ale persoanei juridice în ceea ce privește obiectul de activitate al unei societăți cu obiect de activitate unic, ca urmare asituației în care, ulterior înregistrării unei persoane juridice în registrul comerțului, dispune încetarea de drept aactivității sau lipsirea de drept de efecte aactului de autorizare, de înființare, de încuviințare sau de recunoaștere [art. 42 alin. (3) din Legea nr. 359/2004]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 359/2004:
Art 32 Preschimbarea certificatului de înmatriculare și a celui de înregistrare fiscală
Art 33 Servicii de asistență
Art 34 Servicii de asistență
Art 35 Servicii de asistență
Art 36 Taxe și tarife
Art 37 Taxe și tarife
Art 38 Taxe și tarife
Art 39 Taxe și tarife
Art 40 Taxe și tarife
Art 41 Dispoziții finale
Art 42 Dispoziții finale
Art 43 Dispoziții finale
Art 44 Dispoziții finale
Art 45 Dispoziții finale
Art 46 Dispoziții finale
Reviste:
Dizolvarea și lichidarea societăților comerciale
Doctrină:
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
;
se încarcă...