Art 30 Preschimbarea certificatului de înmatriculare și a celui de înregistrare fiscală | Lege 359/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Preschimbarea certificatului de înmatriculare și a celui de înregistrare fiscală -
Art. 30.
- Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(1) Neefectuarea preschimbării certificatului de înmatriculare și a celui de înregistrare fiscală cu noul certificat de înregistrare conținând codul unic de înregistrare, până la termenul prevăzut la art. 26, atrage dizolvarea de drept a persoanelor juridice prevăzute la art. 2. Respingeri de neconstituționalitate (6), Respins recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Constatarea dizolvării de drept se face prin încheierea judecătorului delegat, pronunțată la cererea Oficiului Național al Registrului Comerțului. Respingeri de neconstituționalitate (3), Respins recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(3) Încheierea judecătorului delegat se înregistrează în registrul comerțului și se comunică concomitent persoanei juridice la sediul social, Ministerului Finanțelor Publice, la Agenția Națională de Administrare Fiscală pe cale electronică, și se publică concomitent pe pagina de Internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului, precum și la sediul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    În această situație, considerăm că procedura nu mai este evident necontencioasă, ca în cele două cazuri anterioare, și prin urmare se poate ridica întrebarea dacă cererea se soluționează în procedură contencioasă sau necontencioasă. Legiuitorul nu amai făcut în acest caz trimitere la dispozițiile art. 30 din Legea nr. 359/2004 și, în lipsa unei norme derogatorii exprese, concluzia directă ar fi că ar trebui aplicat dreptul comun, respectiv procedura contencioasă în fața instanțelor judecătorești de drept comun. Cu toate acestea, considerăm că, având în vedere intenția generală alegiuitorului exprimată în chiar titlul legii – simplificarea formalităților – este de preferat posibilitatea unei proceduri necontencioase în fața judecătorului delegat la registrul comerțului. Este însă una din situațiile în care, de lege ferenda, s-ar impune omodificare în sensul explicitării caracterului necontencios al procedurii. [ Mai mult... ] 

Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
    – publicitatea firmelor care intră sub incidența art. 30 din Legea nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare „Dizolvării cf. art. 30 L359/2004”; [ Mai mult... ] 

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    În această situație, considerăm că procedura nu mai este evident necontencioasă, ca în cele două cazuri anterioare, și prin urmare se poate ridica întrebarea dacă cererea se soluționează în procedură contencioasă sau necontencioasă. Legiuitorul nu amai făcut în acest caz trimitere la dispozițiile art. 30 din Legea nr. 359/2004 și, în lipsa unei norme derogatorii exprese, concluzia directă ar fi că ar trebui aplicat dreptul comun, respectiv procedura contencioasă în fața instanțelor judecătorești de drept comun. Cu toate acestea, considerăm că, având în vedere intenția generală alegiuitorului exprimată în chiar titlul legii – simplificarea formalităților – este de preferat posibilitatea unei proceduri necontencioase în fața judecătorului delegat la registrul comerțului. Este însă una din situațiile în care, de lege ferenda, s-ar impune omodificare în sensul explicitării caracterului necontencios al procedurii. [ Mai mult... ] 

.....
    a)Cazul prevăzut de art. 30 alin. (1) din Legea nr. 359/2004, potrivit căruia neefectuarea preschimbării certificatului de înmatriculare și acelui de înregistrare fiscală cu noul certificat de înregistrare conținând codul unic de înregistrare, până la 31 decembrie 2004, atrage dizolvarea de drept asocietății comerciale respective. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 359/2004:
Art 20 Procedura autorizării funcționării
Art 21 Procedura autorizării funcționării
Art 22 Procedura autorizării funcționării
Art 23 Procedura autorizării funcționării
Art 24 Procedura autorizării funcționării
Art 25 Procedura autorizării funcționării
Art 26 Preschimbarea certificatului de înmatriculare și a celui de înregistrare fiscală
Art 27 Preschimbarea certificatului de înmatriculare și a celui de înregistrare fiscală
Art 28 Preschimbarea certificatului de înmatriculare și a celui de înregistrare fiscală
Art 29 Preschimbarea certificatului de înmatriculare și a celui de înregistrare fiscală
Art 30 Preschimbarea certificatului de înmatriculare și a celui de înregistrare fiscală
Art 31 Preschimbarea certificatului de înmatriculare și a celui de înregistrare fiscală
Art 32 Preschimbarea certificatului de înmatriculare și a celui de înregistrare fiscală
Art 33 Servicii de asistență
Art 34 Servicii de asistență
Art 35 Servicii de asistență
Art 36 Taxe și tarife
Art 37 Taxe și tarife
Art 38 Taxe și tarife
Art 39 Taxe și tarife
Art 40 Taxe și tarife
Reviste:
Societate. Radiere din Registrul comerțului. Condiții
Societate. Radiere din Registrul comerțului. Condiții
Doctrină:
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...