Dispoziții generale -
Art. 2.
- Modificări (2), Referințe (1), Jurisprudență

În sensul prezentei legi, societățile comerciale, societățile și companiile naționale, grupurile de interes economic, regiile autonome și organizațiile cooperatiste, precum și sucursalele înființate de acestea, denumite în continuare solicitanți, au obligația ca, după înmatricularea în registrul comerțului și înregistrarea fiscală, să ceară autorizarea funcționării. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 359/2004:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Înregistrarea în registrul comerțului
Art 7 Înregistrarea în registrul comerțului
Art 8 Înregistrarea în registrul comerțului
Art 9 Înregistrarea în registrul comerțului
Art 10 Atribuirea codului unic de înregistrare
Art 11 Atribuirea codului unic de înregistrare
Art 12 Atribuirea codului unic de înregistrare
;
se încarcă...