Cerere de revizuire în materie civilă - art. 509 alin. (1) pct.11) C. Proc. Civ.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Instanța (1). . . . .

Domnule Președinte,

Subsemnatul (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . ., având codul numeric personal . . . . ., cu domiciliul procesual ales (3) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . ., având următoarele date de contact (4) , personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar . . . . . . . . . . . . . . . . . /reprezentat prin avocat . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . ., având următoarele date de contact (5) . . . . .

sau

Subscrisa (6) . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul (7) în . . . . ., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerțului (8) /numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice (9) /contul bancar . . . . ., cu sediul procesual ales (10) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . ., având următoarele date de contact (11) , prin reprezentant (12) . . . . . . . . . . . . . . . . . /prin consilier juridic . . . . . . . . . . . . . . . . . /prin avocat . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . ., având următoarele date de contact (13) . . . . .

în contradictoriu cu intimatul . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . ., având codul numeric personal (14) . . . . .,

sau

în contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice . . . . .), cu sediul în . . . . ., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerțului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar (15) , prin reprezentant (16) . . . . . . . . . . . . . . . . . , formulăm

CERERE DE REVIZUIRE (17)

împotriva sentinței/deciziei civile (18) nr. . . . . ., pronunțate în dosarul nr (19) . . . . . ./ . . . . ./ . . . . ., de către Judecătoria/Tribunalul/Curtea de Apel . . . . ., în termenul legal de 3 luni (20) de data publicării în Monitorul Oficial a deciziei nr (21) . . . . . pronunțate de către Curtea Constituțională , prin care solicităm admiterea cererii de revizuire și, pe cale de consecință, schimbarea în tot/în parte a hotărârii atacate.

În fapt, arătăm că, în dosarul nr . . . . ./ . . . . ./ . . . . ., s-a pronunțat sentința/decizia civilă nr. . . . . . .

La termenul de judecată din data (22) . . . . ., am invocat excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art . . . . . în raport de art . . . . . . din Constituție și am solicitat instanței de judecată să sesizeze Curtea Constituțională, în vederea soluționării excepției de neconstituționalitate invocate.

Instanța de judecată a încuviințat cererea formulată și a dispus, prin încheierea de ședință din data de . . . . ., sesizarea Curții Constituționale cu soluționarea excepției de neconstituționalitate invocate.

Curtea Constituțională a soluționat excepția invocat, prin decizia nr . . . . ., prin care a admis excepția și a constatat neconstituționalitatea dispozițiilor art. . . . . . din Legea /O.U.G. nr. . . . . . .

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...