Cerere de revizuire în materie civilă - art. 509 alin. (1) pct. 7) C. Proc. Civ.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Instanța (1) . . . . .

Domnule Președinte,

Subsemnatul (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . ., având codul numeric personal . . . . ., cu domiciliul procesual ales (3) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . ., având următoarele date de contact (4) , personal/reprezentat prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar . . . . . . . . . . . . . . . . . . /reprezentat prin avocat . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . ., având următoarele date de contact (5) . . . . .

sau

Subscrisa (6) . . . . . . . . . . . . , cu sediul (7) în . . . . ., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerțului (8) /numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice (9) /contul bancar . . . . ., cu sediul procesual ales (10) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . ., având următoarele date de contact (11) , prin reprezentant (12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . /prin consilier juridic (nume . . . . ., prenume . . . . )/prin avocat . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . ., având următoarele date de contact (13) . . . . .

în contradictoriu cu intimatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . ., având codul numeric personal (14) . . . . .,

sau

în contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice . . . . .), cu sediul în . . . . ., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerțului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar (15) , prin reprezentant (16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . , formulăm

CERERE DE REVIZUIRE (17)

împotriva sentinței/deciziei civile (18) nr. . . . . ., pronunțate în dosarul nr (19) . . . . . ./ . . . . ./ . . . . ., de către Judecătoria/Tribunalul/Curtea de Apel . . . . ., în termenul legal de o lună/6 luni (20) , prin care solicităm admiterea cererii de revizuire și schimbarea în tot/în parte a hotărârii atacate.

În fapt, arătăm că, în dosarul nr . . . . ./ . . . . ./ . . . . ., s-a pronunțat sentința/decizia civilă nr. . . . . . .

Arătăm că în cursul judecății statul/persoane juridice de drept public/minorii/persoana pusă sub sub interdicție judecătorească sau persoana asupra căreia s-a instituit curatela nu au fost apărați deloc/au fost apărați cu viclenie de cei însărcinați să-i apere.

Arătăm că (21) . . . . .

În drept, ne întemeiem cererea pe dispozițiile art. 509 alin. (1) pct. 7) din C. proc. civ.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...