Cerere de revizuire în materie civilă - art. 509 alin. (1) pct. 6) C. Proc. Civ.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Instanța (1).....

Domnule Președinte,

Subsemnatul (2)................, cu domiciliul în....., având codul numeric personal....., cu domiciliul procesual ales (3) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul................, cu domiciliul în....., personal/reprezentat prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar................/reprezentat prin avocat................, cu sediul profesional în....., având următoarele date de contact (4).....

sau

Subscrisa (5)..........., cu sediul (6) în....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerțului (7) /numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice (8) /contul bancar....., cu sediul procesual ales (9) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul................, cu domiciliul în....., prin reprezentant (10)................ și prin avocat................, cu sediul profesional în....., având următoarele date de contact (11).....

în contradictoriu cu intimatul . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . ., având codul numeric personal (12) . . . . .,

sau

în contradictoriu cu intimata . . . . . . . . . . . . . . . . . h , cu sediul în . . . . ., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerțului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar (13) , prin reprezentant (14) . . . . . . . . . . . . . . . . , formulăm

CERERE DE REVIZUIRE (15)

împotriva sentinței/deciziei civile (16) nr. . . . . ., pronunțate în dosarul nr (17) . . . . . ./ . . . . ./ . . . . ., de către Judecătoria/Tribunalul/Curtea de Apel . . . . ., în termenul legal de o lună (18) ,

de la data la care am luatcunoștință de casarea, anularea sau schimbarea hotărârii pe care s-a întemeiat hotărârea a cărei revizuire se cereși , pe cale de consecință, solicităm admiterea cererii de revizuire și schimbarea hotărârii atacate.

În fapt, arătăm că, în dosarul nr . . . . ./ . . . . ./ . . . . ., în care s-a pronunțat sentința/decizia civilă nr. (19) . . . . ., însă, după rămânerea definitivă a hotărârii, situația de fapt este diferită.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...