Cerere de revizuire în materie civilă - art. 509 alin. (1) pct. 8) C. Proc. Civ.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Instanța(1) . . . . .

Domnule Președinte,

Subsemnatul (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . ., având codul numeric personal . . . . ., cu domiciliul procesual ales (3) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . ., având următoarele date de contact (4) personal/reprezentat prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prin avocat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . ., având următoarele date de contact (5) . . . . .

sau

Subscrisa (6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul (7) în . . . . ., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerțului (8) /numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice (9) /contul bancar . . . . ., cu sediul procesual ales (10) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . ., având următoarele date de contact (11) prin reprezentant (12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /prin consilier juridic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /prin avocat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . ., având următoarele date de contact (13) . . . . .

în contradictoriu cu intimatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . ., având codul numeric personal (14) . . . . .,

sau

în contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice . . . . .), cu sediul în . . . . ., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerțului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar (15) , prin reprezentant (16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , formulăm

CEREREA DE REVIZUIRE (17)

împotriva sentinței/deciziei civile (18) nr. . . . . ., pronunțate în dosarul nr. (19) . . . . ./ . . . . ./ . . . . ., de către Judecătoria/Tribunalul/Curtea de Apel/Înalta Curte de Casație și Justiție . . . . ., în termenul legal de o lună, de la data rămânerii definitive a ultimei hotărâri (20) , prin care solicităm admiterea cererii de revizuire și anularea în tot/în parte a hotărârii atacate.

În fapt, arătăm că, în dosarul nr. (21) . . . . ./ . . . . ./ . . . . ., s-a pronunțat sentința/decizia civilă nr. . . . . . . , definitivă la data de ... . . prin care s-a soluționat cerere de chemare în judecată, având ca obiect......,în sensul că s-a admis/s-a admis în parte/s-a respins.

Anterior, prin sentința/decizia civilă nr. (22) ... . . a Judecătoria/Tribunalul/Curtea de Apel . . . . ., pronunțate în dosarul (23) . . . . ./ . . . . ./ . . . . ., definitivă la data de ... . . s-a dispus admiterea/ admiterea în parte/respingerea cererii de chemare în judecată, privind aceleași părți, obiect și cauză.

În cadrul dosarului nr. (24) ... . . nu a fost invocată/ a fost invocată excepția autorității de lucru judecat, dar instanța a omis să se pronunțe asupra acesteia.

Cele două hotărâri pronunțate asupra aceluiași litigiu conțin dispoziții potrivnice.

Arătăm că (25) . . . . .

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...