Cerere de revizuire în materie civilă - art. 509 alin. (1) pct. 9) C. Proc. Civ.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Instanța (1) . . . . .

Domnule Președinte,

Subsemnatul (2) . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . ., având codul numeric personal . . . . ., cu domiciliul procesual ales (3) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . ., având următoarele date de contact (4) , personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar . . . . . . . . . . . . . . . . . /reprezentat prin avocat . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . ., având următoarele date de contact (5) . . . . .

sau

Subscrisa (6) . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul (7) în . . . . ., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerțului (8) /numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice (9) /contul bancar . . . . ., cu sediul procesual ales (10) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . ., având următoarele date de contact (11) , prin reprezentant (12) (nume . . . . ., prenume . . . . .)/prin consilier juridic (nume . . . . ., prenume . . . . .)/prin avocat (nume . . . . ., prenume . . . . .), cu sediul profesional în . . . . ., având următoarele date de contact (13) . . . . .

în contradictoriu cu intimatul (nume . . . . ., prenume . . . . .), cu domiciliul în . . . . ., având codul numeric personal (14) . . . . .,

sau

în contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice . . . . .), cu sediul în . . . . ., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerțului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar (15) , prin reprezentant (16) (nume . . . . ., prenume . . . . .), formulăm

CERERE DE REVIZUIRE (17)

împotriva sentinței/deciziei civilenr (18) . . . . . ., pronunțate în dosarul nr (19) . . . . . ./ . . . . ./ . . . . ., de către Judecătoria/Tribunalul/Curtea de Apel . . . . ., în termenul legal de 15 (20) zile de la încetarea împiedicării, prin care solicităm admiterea cererii de revizuire și, pe cale de consecință, schimbarea în tot/parte a hotărârii atacate.

În fapt, arătăm că, în dosarul nr . . . . ./ . . . . ./ . . . . ., s-a pronunțat sentința/decizia civilă nr. . . . . . . La termenul de judecată din data (21) . . . . ., la care s-a judecat cauza, am fost împiedicat să mă prezint și să înștiințez instanța despre acest lucru, dintr-o împrejurare mai presus de voința mea.

Arătăm că (22) . . . . .

În drept, ne întemeiem cererea pe dispozițiile art. 509 alin. (1) pct. 9) din C. proc. civ.

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale (23) .

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...